MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

MESBAŞ Liman İhale İlanı 04.12.2018 tarihinde yayınlandı

MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Limanı “LİMAN VE TERMİNAL HİZMETLERİ İŞLERİ” ihalesi kapalı zarf teklif usulü ile yapılacaktır.


MESBAŞ Liman İhale İlanı

İHALE İLANI MESBAŞ

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Mersin Serbest Bölge Limanı “Liman ve Terminal Hizmetleri İşleri” kapalı zarf teklif usulü ile yaptırılacaktır.

1- İhale şartname dosyası ve ekleri 500 TL (beşyüz Türk Lirası;) karşılığı, Şirketimizin Mersin Serbest Bölge Girişi MESBAŞ İdari Binasında bulunan “İdari İşler ve Güvenlik Müdürlüğü”nden alınacaktır.

2- Son teklif verme süresi 11 Aralık 2018 Salı günü saat 17.00'ye kadardır.

3-Teklif mektupları, kapalı zarf olarak Şirketimizin Mersin Serbest Bölge Girişinde MESBAŞ İdari Binasındaki “İdari İşler ve Güvenlik Müdürlüğü”ne alındı tutanağı karşılığı elden teslim edilecektir.

4-Teklifler yukarıda belirtilen saate kadar yetişmek kaydı ile Kargo Servisi, Acele Posta Servisi (PTT), İadeli Taahhütlü Posta (PTT) ile de gönderilebilir. 11 Aralık 2018 Salı günü saat 17.00'ye kadar ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacaktır.

5- Geçici teminat olarak 150.000 TL (yüzellibin Türk Lirası) alınacaktır.

6-Teklif verecek şirketten, teklif mektubuyla birlikte, sunduğu faaliyet alanında iştigal ettiğini teyit eden bağlı bulunduğu ticaret odasından oda sicil kaydı ve faaliyet belgesi (Bu belgenin teklif verme tarihinden en çok 15 gün önce alınmış olması şarttır) istenecektir.

7-Şartnamede tarif edilen özelliklere ve kapasiteye sahip şirketler ihaleye katılabileceklerdir. Şartnamede yer alan özelliklere ve kapasiteye haiz olmayan şirketlerin gönderecekleri teklifler dikkate alınmayacaktır.

8- Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine uygun bedel ve şatlarla vermekte veya ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

 

MESBAŞ MERSİN SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.

Karaduvar Mah. Serbest Bölge Meydanı No: 1 33020 AKDENİZ / MERSİN

Telefon : 0324 238 74 00(PBX)

Faks : 0324 238 74 10

E-mail: mail@mesbas.com.tr

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER