MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

29.07.2019 - 05.08.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 09.08.2019 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 29.07.2019 - 05.08.2019 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


29.07.2019 - 05.08.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Dış Ticaret Mevzuatı 29.07.2019 - 05.08.2019 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

04.08.2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/22)

Çin ve Tayland menşeli 3923, 39243 3926 ve 8414 gtip leri altında sınıflandırılan plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünlerinin ithalatında damping soruşturması açılmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/23)

Çin, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 gtip u altında yer alan Diğerleri, poliesterlerden tanımlı polyester düz ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/24)

Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 gtip u altında yer alan poliesterlerden tekstüre ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/25)

Yürütülen soruşturma sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4) ile yürürlükte olan ÇHC menşeli battaniye ürününe yönelik dampinge karşı önlemin, sona ermesine karar verilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/26)

Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli 5503.20 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Poliesterlerden sentetik devamsız lifler için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda söz konusu eşya için uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önleminin Tebliğde gösterilen şekilde devamına karar verilmiştir.

02.08.2019

Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)

Deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hk.

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarının ve uygulama tarihinin belirlenmesi hk. Tebliğ

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Sırbistan Yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Türkiye için uygulanmasındaki usul ve esaslara Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması da dahil edildi.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER