MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

01.04.2019 - 08.04.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 11.04.2019 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 01.04.2019 - 08.04.2019 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


01.04.2019 - 08.04.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Yeni Eklenenler

 

07.04.2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 863)

0703.10.19.00.11 gtipli Kuru Soğanın SIFIR gümrük vergisi oranı 31.03.2019 tarihinden 30.04.2019 tarihine uzatıldı.

 

03.04.2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

Bazı sanayi ürünlerinin (fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, sodium lügnosülfanat sulu çözeltisi, reçine asitleri, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, poli(vinil alkol), rotatif tip kompresör, LED diyotlu baskılı devre kartı) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) in 8 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile, Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ithalatta alınan vergi, resim ve harçlardan istisna olduğunu tevsik eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İthal İzin Belgesini haiz eşyanın ithalinde, gümrük idarelerince bu Tebliğ kapsamında izin belgesi aranmaz; 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile de; Tebliğ eki Ek-2 de yer alan Negatif Liste kapsamındaki eşyanın ithalinde bu Tebliğ kapsamında izin belgesi düzenlenmez.

 

02.04.2019

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmeliğin Ticarette kullanılmayan ölçü ve ölçü aletleri başlıklı 8 inci maddesine fıkra eklenmiştir.


Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER