MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden DUYURU


D U Y U R U

 

29 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete de ilan edilen 7511 sayılı kanunla Türk Ticaret Kanunun Geçiçi Madde 15 eklenmiş ve bu maddeye görede ‘Sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketler1, sermayelerini 31/12/2026 tarihine kadar 332 nci ve 580 inci maddelerde öngörülen tutarlara yükseltirler, aksi halde infisah etmiş sayılırlar. Çıkarılmış sermayesi en az iki yüz elli bin Türk lirası olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini anılan tarihe kadar beş yüz bin Türk lirasına yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılırlar’denmektedir.

Türk Ticaret Kanunu hükmü gereğince Sermayesi 50.000.TL nin altında olan Limited Şirketler ile sermayesi 250.000.TL nin altında olan Anonim Şirketlerin infisah etmemeleri için 31.12.2026 tarihine kadar sermaye artırımı tescili yaparak sermayelerini belirtilen tutarlara çıkarmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

 

12.03.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN;

1- Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Türk Ticaret Kanunu 64.maddesi ve Vergi Usul Kanunu'nun 220.maddesine istinaden tutmuş oldukları defterlerin tasdik işlemleri [ ilk kuruluşlarında ] sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu defterler müdürlüğümüzce hazırlanmış olup ayrıca kırtasiyeden alınmasına gerek yoktur.

2- Tacirlerin, Türk Ticaret Kanununun 40.maddesine istinaden kullanacağı Ticaret Unvanı ve bunun altına atacağı imzanın (İmza Beyannamesi) Limited Şirket kuruluşu için sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünden diğer tescil işlemleri için Ticaret Sicili Müdürlüğü yada Noterler tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

3- Geçici ve Uluslararası Koruma Belgeleri sadece verildiği il sınırları içerisinde geçerlidir. Süresi geçmiş geçici ve uluslararası koruma belgeleri ile işlemyapılmayacaktır. Geçici ve uluslararası koruma belgelerinin Mersin dışında birilin makamlarınca verilmiş ise bu belgeler ile kuruluş, hissedevri, imza beyannamesi gibi işlemler yapılmayacaktır.

15.03.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN;

1- Limited Şirket ve Kooperatiflerin kuruluşta sözleşmelerinin onayı sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılacaktır.

2- Kooperatiflerin kuruluşta almış oldukları görev bölümü yetki kararlarının tasdiki sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılacaktır.

 

01.03.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN;

Ticaret Sicili Müdürlüğüne imza beyannamesi vermesi gereken gerçek kişilerden yeni kimlik kartı olanların imza beyannameleri İle görevi kabul yazıları MERSİS sistemi üzerinden elektronik ortamda temin edileceğinden ayrıca görevi kabul yazısı ve imza beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır.(6102 sayılı kanun 40. Maddesi gereğince)

Yeni TC kimlik sahibi olmayan yetkililer imza beyannamesi ve görevi kabul yazısını eski usulde vermeye devam edecektir.

Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokümanlarına, https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index ana sayfasında yer alan “Kullanım Klavuzu – Dijital İmza Beyanı İşlemleri” adımları ya da MERSİS’ e kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Yardım –Videolar - Dijital İmza İşlemleri” adımları takip edilerek ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

ÖNEMLE DUYURULUR.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER