MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Koronavirüs ile ilgili olarak ülke giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esaslar 17.04.2020 tarihinde yayınlandı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.04.2020 tarihli yazıda; ülkemizde ve dünyada ciddi bir tehdit oluşturan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapımızdan geçişlerin durdurulduğu ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişinin yasaklandığı hatırlatılmakta olup çıkartılan genelgeler ile; dış ticaretin devam etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan TIR şoförleri başta olmak üzere; ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esasların Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşleri çerçevesinde belirleneceği bildirilmektedir. 


Koronavirüs ile ilgili olarak ülke giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esaslar

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.04.2020 tarihli yazıda; ülkemizde ve dünyada ciddi bir tehdit oluşturan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapımızdan geçişlerin durdurulduğu ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişinin yasaklandığı hatırlatılmakta olup çıkartılan genelgeler ile; dış ticaretin devam etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan TIR şoförleri başta olmak üzere; ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esasların Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşleri çerçevesinde belirleneceği bildirilmektedir. 

Bu kapsamda, uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu TIR şoförleri çıkış yapabilecek) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verileceği duyurulmaktadır.

A. TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER 

 1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.
 2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır. 
 3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
 4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergahlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların "araç takip sistemi" üzerinden takip edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde ayrılmaları sağlanacaktır. (Bu süreler; yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük idaresindeki yoğunluk durumu ve benzeri hususları dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saat kadar uzatılabilecektir.) 
 5. Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
 6. Türkiye'ye transit geçecek şoförlerin zorunlu haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak olup bu taahhütname şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
 7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi onaylanmayacaktır.

B. TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER 

 1. Koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilemeyecektir. 
 2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır. 
 3. Şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilecek, ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince şoförlere tebliğ edilecektir.
  • Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağlık Bakanlığı birimlerince muayene edildikten ve ikametgâhında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirten taahhütnameyi imzaladıktan sonra ülkemize giriş yapmalarına izin verilecek, ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir. 
  • Şoförlerin Yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alanda şoför değişimi ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılması, mümkün olmaması halinde ise 14 günlük karantina süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin verilmesi sağlanacaktır.
  • Gümrük idarelerince; ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçecekleri güzergâhlar ve azami süreler, yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu ve benzeri hususlar da göz önünde bulundurularak belirlenecek ve araçların mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan yabancı şoförlerden zarurihaller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan yabancı araçların/şoförlerin girişlerine şoför değişimi veya dorse/yük değişimi, yapılması mümkün değilse gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyucu tedbirleri almak şartı ile 14 günlük karantina süresi beklenmeden izin verilebilecektir.
  • Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler, belirlenecek izole alanlarda 14 günlük karantina süresini beklemeksizin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan ve araçları dezenfekte edildikten sonra ülkemize girebilecektir. Bu madde kapsamında Ülkemizde yük bırakacak şoförlere, bu Genelgenin A bölümünün ilgili maddeleri uygulanacak; 4. madde ise gidecekleri güzergâhlar doğrultusunda uygulanacaktır.

C. TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPACAK ŞOFÖRLER 

 1. Türk şoförlerin bu Genelgenin B bölümü 3. maddesi (a) fıkrası uyarınca ev karantinasında kalmaları gereken süreyi tamamlamadıklarının tespit edilmesi halinde çıkışlarına izin verilmeyecektir.
 2. Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına geldiklerinde beraberlerinde maske, dezenfektan malzemeleri, uzun süre yetecek gıda maddesi bulundurmaları istenecek ayrıca şoförlere varış ülkelerinde ve güzergâh boyunca kimseyle temas etmeden, sosyal mesafeyi koruyarak iletişim kurması ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmeleri konusunda uyarıda bulunulacaktır. 
 3. Yabancı şoförlerin çıkışlarında, Genelgede belirtilen kurallara uyup uymadığı kontrol edilecek, kurallara uyulmadığı tespit edilir ise İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından cezai işlem uygulanıp yurda tekrar girişleri engellenecektir.

D. RO-RO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR

 1. Ro-Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir. 
 2. Gemilere binmesi 1. maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir. 
 3. Ülkemize Ro-Ro seferi ile gelen TIRlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.

Yukarıda detayları belirtilen tedbirlere ilişkin; Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederiz. 

 

TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü  


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER