MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Mükellefler bilgilendirildi 17.10.2014 tarihinde yayınlandı

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğiyle düzenlenen “6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunuyla İlgili Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Necmi Keskinsoy, Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kasım Tanrıöver, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Zeper, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dursun Göktaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Zor bir meslek yapıyoruz
Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dursun Göktaş, “Torba yasa ile ilgili çok çalışmamız gerekiyor. Bir baktığımızda vergi ile ilgili düzenlemeleri görüyoruz. Bir baktığımızda iş ve sosyal güvenlikle ilgili uygulamaları görüyoruz. Vergiciler vergi cephesinden dersine çalışıyor. İş ve sosyal güvenlikçiler iş ve sosyal güvenlik cephesinden çalışıyor. Ama burada hepsine çalışacak olanlar en başta mali müşavirler. Biz mali müşavirler olarak vergiyi öğreneceğiz, sosyal güvenliği ve hukuku öğreneceğiz. Zor bir meslek yapıyoruz. Bu kadar ağır bir mesleği icra ederken, aldığımız ücreti de fazla görüyorlar. Zamanında da alamıyoruz. Ödeme listelerinin en altında yer alıyoruz. Mesleği seçerken zor olduğunu biliyorduk. Mevzuat sürekli değişiyor. Anlık kendisini yetiştiren bu mesleğe, meslektaşlara tüm bürokratlarımızın olduğu gibi tüccar ve esnaflarımızın da gerekli değeri vermesi gerekiyor” dedi.

AVM’ler küçük esnafı sıkıntıya soktu
Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 98’inin küçük ve orta boy işletme olduğunu belirten Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, “Doğal olarak kanun bizleri de çok ilgilendiriyor. Bizler de kanunu her yönüyle öğrenmek zorundayız. Esnaf ve sanatkarımızın büyük bir bölümü borçlu. Büyük AVM’lerin açılmasıyla küçük esnaf sıkıntıda. Bizim 52 meslek dalımızı neredeyse bitirme noktasına geldi. Diğer taraftan da internet alışverişi var. Mersin özeline baktığımızda biz bunları çok yoğun yaşıyoruz. Herkes her yerde her işi yapabiliyor. Maalesef şehirde bir düzenleme yok. Böyle olunca da en başta küçük esnaf sıkıntı çekiyor. Sistem bizi öyle bir hale getirdi ki yükümlülüklerimizi yerine getiremez hale geldik. Esnafımızın büyük bir bölümünün vergiye ve SGK’ya borcu var. Belediyeye karşı yükümlülükleri var. İnsanlar maalesef yükümlülüklerini yerine getiremedi” diye konuştu.

Esnaf ve KOBİ’ler olmadan ekonomi olmaz
Ülke ve kent ekonomimizin küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluştuğunu söyleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kasım Tanrıöver, “Özellikle KOBİ’lerin dışında, sayıları oldukça yüksek olan esnafımız var. Gerek KOBİ’ler, gerekse esnafımız ekonomik sıkıntılarda her zaman yarayı ilk alan, cephenin en önündeki gruplardır. İstihdam yaratan, iş veren aş veren, üreten, katma değer yaratan, devletin sırtına yük olmadan ülkeye katkı koyan bu gurupların, sıkıntılı zamanlarda devlete olan ödemelerinde istemeden sorunlar yaşanır. Esnaf olmadan, KOBİ’ler olmadan ekonomi olamaz.Bu nedenle iş dünyasını ayakta tutmak, aslında ekonomiyi ayakta tutmaktır. Bu anlamda son yıllarda gerek küresel gerekse çevremizdeki sorunların ekonomiye olumsuz yansımasından dolayı ciddi sorunlar yaşayan iş dünyamız için vergi borçlarının yeniden yapılandırılması kararını olumlu karşılıyor ve iş dünyamız için bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Tüm bu teknik konularda ve uygulamalar anlamında yeterli bilgimiz olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda bu toplantının çok yararlı olacağını düşünüyorum” ifadesinde bulundu.

Yasanın getirdiği en geniş uygulama taksit imkanı
6111 sayılı yapılandırma yasasıyla çok iyi bir tecrübe edindiklerini belirten Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Necmi Keskinsoy ise şunları kaydetti; “Yakın dönemde uygulanmış olan 6552 sayılı yasanın kalem olarak kapsamı, 6111 sayılı yasadaki kadar geniş değilmiş gibi görünüyor, ancak 6111 sayılı yasanın yapılandırılan alacağın yüzde 60’ını içeren bir kapsamı var. Amacımız, en iyi şekilde bu konuda muhatap olan kamuoyunu bilgilendirmek ve Vergi Dairesi Başkanlığımız olarak bu yasayı mükellef odaklı bir şekilde en kolay nasıl uygularız, bunun kaygısını taşıyoruz ve umut ediyoruz ki, netice itibariyle buradan iyi sonuçlar da elde ederiz. Yasanın zorlayıcı bir boyutu yok aslında, cezalarda sadece vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarında indirim var, onun dışındaki cezalarda silinme dediğimiz uygulama yok. Getirdiği en geniş uygulama taksit imkanı. Bizim zaten mevzuatımızda olan taksitlendirme ve tecil uygulamada yasal engel olan bazı alacakların ödemelerinin kapsamlı olması ve taksit imkanının da 36 aya varan süreye sirayet etmesi, yani bir şekilde mükelleflerimizin önünde birikmiş olan sorunların bir miktarını almak ve ötelemek imkanı sunuyoruz. Bizim açımızdan da dosya olarak birikmiş olan belli sayıdaki dosyanın da en azından temizlenmesi ve teşkilatımızın da günceli, cariyi, iletişimi yakalamak. Bu yapılandırma bir nevi fiili durum gerçekleriyle şartlar arasında bir nevi bir orta yol sağlamaya yönelik bir yol temizlemesi anlamına da geliyor.

Toplantıda ayrıca Gelir İdaresi Grup Müdürü Ahmet Tamer Yıldız, ‘6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunuyla İlgili’ mükelleflere bir sunum gerçekleştirdi.

Güngör; “Kanun ile mükelleflere birçok imkan sağlanıyor”
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunuyla İlgili bilgi veren Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, “Bilindiği üzere, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.9.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Kanun’un bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile mükelleflerimize kaçırılmaması ve fırsata dönüştürülmesi gereken bir çok imkan sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi, borçlu mükelleflerimize getirilen ve borçların yeniden yapılandırılmasına imkân veren düzenlemelerdir. Buna göre, yapılandırma için başvurulması ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde mükelleflere herhangi bir haciz işlemi uygulanmayacaktır” dedi.

Kapsama giren alacaklar ve başvuru şekli
Güngör, “30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, resim, harç, fon payı, eğitime katkı payı ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları; Yüksek öğrenim kredi borçları, ecrimisil alacakları, kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) alacakları, destekleme ve fiyat istikrar fonu alacakları, doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, mahkumlara ait yiyecek bedelleri, gibi borçlar; İdari para cezaları; 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları; yeniden yapılandırılacaktır. Kanundan yararlanmak için; Yazılı olarak veya internet üzerinden başvuruda bulunmak; Dava açmak ve açılmış olan davalardan vazgeçmek; Taksitle öngörülen ödemeleri süresinde yapmak ve çok zor durum hali hariç ödeme süresince cari dönem vergi yükümlülüklerini yerine getirmek gerekiyor. Mükelleflerin bu Kanun’dan yararlanabilmeleri için 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları vergi dairelerine; Doğrudan yazılı olarak başvurabilecekleri gibi, posta yoluyla veya Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı internet adresi (www.mersinvdb.gov.tr) üzerinden başvuru yapmaları mümkündür. Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. Mükelleflerimizin motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de her bir taşıt itibarıyla ayrıca başvuru yapmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Taksit süreleri ve ödeme şekilleri
Ödeme şekilleri konusunda da bilgi veren Başkan Güngör şunları kaydetti; “Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde; 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri getirilmiştir. Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutara; Altı eşit taksit için (1,05), Dokuz eşit taksit için (1,07), On iki eşit taksit için (1,10), On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Başvuru tarihi ödeme tarihini etkilememektedir. Tüm başvurularda, peşin ödeme veya ilk taksitin son ödeme tarihi 31.12.2014’tür.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER