MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

MTSO'dan Çevre Bakanlığı Ziyareti 02.07.2014 tarihinde yayınlandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuh Yükselgüngör, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Sağlam ve Fatih Kısa, Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ü ziyaret ederek Mersin'in sorunlarını iletti


Kentsel dönüşüm, kıyı kenar kanununun yarattığı sorunlar ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planındaki eksikliklerin giderilmesi konuları detaylı bir şekilde Öztürk ile paylaşıldı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuh Yükselgüngör ziyaretle ilgili yaptığı açılmada geciken kentsel dönüşümün, değişen Kıyı Kanunun ve 1/100 bin ölçekli planlara işletilemeyen konuların Mersin’in ve Mersin ekonomisinin önünde bir engel olarak durduğunu ve bu konularla ilgili daha detaylı bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaştıklarını belirtti. Nuh Yükselgüngör açıklamasında bazı konularda yol alırken bazı konularda her zamanki gibi bürokrasi çarkında takılıp kaldıklarını vurguladı. MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuh Yükselgüngör ziyaret sonunda yaptığı açıklamada 1990 yılında yasalaşan 3621 sayılı Kıyı Kanununun, kıyılarla birlikte kıyıların devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek, koruma ve toplum yararına açık kullanım esaslarını tespit etmek amacını taşıdığını, kanuna göre sahil şeridi kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde en az 100 metre genişliğindeki alan olarak tanımlandığını ifade etti. Ancak son zamanlarda bazı bölgelerde kıyı kenar çizgisinin yeniden belirlenmesinin gündeme gelmiş olmasıyla, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa edilmiş çok sayıda tesis yıkım tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Yükselgüngör, bunlar arasında 1970’lerde faaliyete geçmiş olan Soda Sanayi Fabrikasının da olduğunu ifade etti.

NUH YÜKSELGÜNGÖR: “SODA SANAYİ FABRİKASI MERSİN’İN ELEKTİRİĞİNİN %68’İNİ ÜRETİYOR”

MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yükselgüngör açıklamasında: “Soda Sanayi Fabrikası şu an dünyada soda üretiminde ilk 3 fabrikadan birisidir. Daha önemlisi Mersin’in elektrik enerjisi ihtiyacının %68’ini karşılayan Soda Sanayi Fabrikası sadece Mersin’in değil, ülkemizin stratejik yatırımlarından birisidir. Bu yasadan yıllar önce yapılmış böylesi önemli bir ekonomik değerlerin yıkılması Mersin ve Türkiye adına bu sektörlerde rekabetçiliğin yok olması anlamına gelir. Ayrıca, bazı turizm tesisleri de bu yasadan nasibini almaktadır. Dönemin İmar Planlarına uygun olarak alınmış ruhsatlara dayanarak inşa edilen yapıların Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından kıyı kenar çizgisinin yeniden tespit edilmesi sonucu yıkım tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarının önlenmesi amacıyla anılan yapıların ekonomik ömürlerini dolduruncaya kadar müktesep hak sağlayacak yasal düzenleme yapılması yerinde olacaktır. 100 metrelik sahil şeridi dahilinde kıyıya paralel olarak yapılmış devlet yolunun kara tarafındaki yapılaşma izinlerinde, 3621 sayılı Kıyı Kanunu değil, 3194 sayılı İmar Kanununa göre değerlendirilmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılmasını daha yerinde olduğunu düşünüyoruz. Mevcut Yasaya göre sahil şeridinde yapılabilecek yapı türlerinin günümüz ihtiyaçları göz önüne alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Kıyı kanununa göre yapılacak işlemlerde süreci hızlandırmak ve yetki karmaşasını önlemek amacıyla tek bir kurum yetkilendirilmelidir. Tüm Türkiye’yi ilgilendiren, fiziki durum ile hukuki durumun birbirini tutmadığı sorunun çözümü amacıyla, yukarıda belirtilen konuları da içeren bir yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.

EKREM SAĞLAM; “BAKANLIK KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEREL YÖNETİMLERİN TALEBİNİ BEKLİYOR”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası heyetinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ziyaretinde Mersin’in kentsel dönüşüm sorunu da gündeme geldi. Bakanlık ziyaretinde Mersin heyeti içinde hazır bulunan MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem SAĞLAM, Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamalarının, düzenli kentleşme alanındaki en önemli konulardan biri haline geldiğini, kentsel dönüşümde dile getirilen en önemli sorunun ise bu kararların merkezden alındığı, yerel dinamiklerin düşünce ve görüşlerinin yeterince alınmadığını belirtti. MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem SAĞLAM açıklamasında: “Bu gerekçelerle açılan dava sonucunda TOKİ tarafından başlatılan Mersin Kentsel Dönüşüm Projesi askıya alınmıştır. Mersin, göçle oluşmuş, özellikle 1970’lerden başlayarak 2000’lere kadar olan süreçte hızlı göç almış bir kenttir. Bu nedenle Mersin’de 20’ye yakın mahalle göçle oluşmuştur. Bunların önemli bir kısmında geçmişten kalan plansız yapılaşma ve altyapı sorunu hala devam etmektedir. Kentleşme ve konut talebindeki değişim, kent merkezinde de eski, atıl konutların oluşmasına neden olmuştur. Bu nedenle, daha önceden kararı alınan Mersin Kentsel Dönüşüm Projesinin Çay, Çilek, Özgürlük Mahalleleri öncelikli olmak üzere Kent bütününde başlatılması en büyük arzumuzdur” dedi.

Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Bakanlığın kentsel dönüşümde yerel yönetimlerin talebini aradığını ve eğer Mersin’in kentsel dönüşümün yapılması gerektiği bölgelerin yerel yönetimleri bu talebi Bakanlığa iletirlerse destek vereceklerini söyledi.

Sağlam, “Ne yazık ki Mersin Serbest Bölgesi de kuruluşundan birkaç yıl sonra yasalaşan Kıyı Kanunu’ndan etkilendi. Mersin Serbest Bölgesi Türkiye’nin ilk serbest bölgesidir ve şu anda ülkemizin en etkin 3 serbest bölgesinden birisidir. İhracata, istihdama katkısı olağan üstüdür. Böylesi önemli bir ekonomik değerin kuruluşundan sonra çıkan bu yasadan etkilenmemesi gerekir” diye konuştu.

FATİH KISA: “BALIKÇI BARINAĞININ YER SEÇİMİ KENTLE BİRLİKTE PLANLANMALI”

Bakanlık ziyaretinde hazır bulunan MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KISA ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, Mersin Merkezde yeni bir balıkçı barınağı yapımını planlandığını ve yalnızca Mezitli–Davultepe’yi kapsayan dar bir kıyı hattı boyunca 6 noktada etütler yapılarak 6 alternatif alan tespit ettiğini söyledi.

Yapımı düşünülen balıkçı barınağının, yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı nüfus yoğunluklu bir bölgede planlanması nedeniyle, tamamen yapılaşmış olan kentsel alana etkileri, mevcut ulaşım ağına entegrasyonu ve güçlü servis yolu ihtiyacı ve yürürlükte bulunan çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planı öngörüleri ve kararları açısından yeterince değerlendirilmediğini düşündüğünü belirten Fatih KISA, yapılan etütlerde kurum görüşlerinin dikkate alınmadığını yetkililere ilettiklerini söyledi. Fatih KISA açılmasında: “Yapılacak olan Balıkçı Barınağı’nın Mersin’deki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak en uygun yerde planlanması gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER