MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 351 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR


T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 351 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 20/10/2023-32345

 

           6592 Sayılı Kanun ile Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 30 uncu maddesi gereği ihalesi yapılan ancak ihalesinde müracaat olmayan 351 adet maden sahası Maden Kanunu'nun 30. maddesine eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. "Bu madde kapsamında bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir." hükmü gereği ikinci defa ihale edilmek üzere ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/adresinde ilan edilecektir. İlanda ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları, taban ihale bedeli ve ihale tarihleri yer alacaktır.

 1. İhale ile ilgili usul ve esaslar https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.
 2. Bu sahalar için başvurular https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna elden teslim edilecektir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 3. İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda istenen belgeler ihale şartnamesinde yer almakta olup ihale teklif mektubu zarfı ve ihale teminatı zarfı ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine gerçek kişiler için ihale edilecek sahanın ili, erişim numarası, müracaatçının adı soyadı, T.C. kimlik numarası; vekili varsa vekilin adı soyadı, T.C. kimlik numarası; tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın ili, erişim numarası, unvanı, vergi numarası, vergi dairesi, vekili varsa vekilin adı soyadı, T.C. kimlik numarası bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
 4. https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ihalesi yapılacak sahalara müracaat olmaması halinde;
 1. Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. kapsamında 2. defa ihalesi yapılmış olacağından müracaat olmayan sahalar 1 (bir) ay süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
 2. 1 ay süre ile ilan edilen sahalara yine müracaat olmaz ise söz konusu sahalar müracaatlara serbest hale getirilecektir. Müracaatlara serbest hale geleceği tarih ilanda yer alacaktır.
 3. 1 ay süre ile ilan edilen sahalara müracaat edilmek istenmesi durumunda 1 aylık süre içerisinde ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG gelen evrak servisi veya MAPEG Elektronik Hizmetler Yönetim Bilgi Sistemi (e-MAPEG) aracılığıyla verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın il, erişim numarası ve müracaatçının ad/unvan bilgilerinin bulunması zorunludur. Aksi takdirde talep geçersiz sayılacak ve yatırılan işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedeli iade edilmeyecektir.
 4. Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın ihalesi https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale tarihi ilanda yer alacaktır.
 5. Dilekçe ile müracaat edilen sahalar için; Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen evraklar ile ihale teminatının bulunduğu kapalı zarfın sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte 09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna elden teslim edilecektir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 6. Bu ilanın 4-c maddesi kapsamında dilekçe ile müracaat edilen ancak ihale evrakları ihale komisyonuna teslim edilmeyen veya müracaat evrakları ihale komisyonca uygun bulunmaması nedeniyle ihalesi yapılamayan sahalar yeniden ihale programına alınacaktır.
 7. İhalesi yapılan ancak müracaatçıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan sahalar yeniden ihale programına alınacaktır.
 1. Müracaatçıların güncel ihale şartname bedelini ve işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki İhale İstek bedelini Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Banko Önü Tahsilat ve "ATM" tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi içi: MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER