MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

14 Ocak 2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazete ile "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Yayımlanan Yönetmelik Değişikliğinde Lojistik sektöründe bir çok düzenleme bulunmakla birlikte öncelik ve önem arz eden başlıklar şöyledir;


Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

1) U-ETDS Veri Girişi Zorunluluğu 1.1.2024 tarihine kadar aranmayacaktır.

2) 14.01.2023 tarihinden önce düzenlenmiş ve geçerli bulunan L2 yetki belgesi geçerlilik tarihlerine, başka bir işleme gerek kalmaksızın 10 yıl ilave edilecektir.

3) 14.01.2023 tarihinde geçerli C2 ve L2 yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, geçerli bulunan C2 yetki belgeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilecek ve C2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlar, ücret alınmadan aynı firmanın L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecektir. Bu düzenleme çerçevesinde, C2 yetki belgesi iptal edilenlerin, L2yetki belgesi eki taşıt belgesine yeni ilave edecekleri ilk 150 adet taşıt için taşıt kartı ücretinde %90 indirim uygulanacaktır.

4) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte ve alt düzenleyici işlemlerinde C2 yetki belgesine yapılmış olan atıflar L2 yetki belgesine yapılmış sayılacaktır.

5) 14.01.2023 tarihinden itibaren C2 yetki belgesi talepleri karşılanmayacaktır.

6) C2 yetki belgeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın ve taşıt kartı ücreti ile yetki belgesi değişim ücreti alınmaksızın aynı geçerlilik tarihi esas alınarak L2 yetki belgesi ile değiştirilecektir.

7) L2 yetki belgesi sahiplerinin asgari kapasite şartını %60 oranında kaybetmesi halinde, faaliyetleri geçici olarak durdurulacaktır.

8) 01.01.2020 Tarihi ile Yönetmeliğin Yürürlüğe girdiği 14.1.2023 tarih arasında ;

a) C3, L1, M2, N2 veya P2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzelkişilerin L2,

b) C2, L2 veya M2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici veya kamyon cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin L2,

c) C2, L1, L2, M1, M2, N1 veya N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici, kamyon veya kamyonet cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin K1,

yetki belgesi müracaatında bulunmaları halinde; 1/7/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanacaktır.

9) Yönetmeliğin ücret tablosundaki “L2” simgesinin bulunduğu satırda yer alan “397.162” ibaresi “664.046” şeklinde değiştirilmiştir.


Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER