MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

İkinci El Malzeme Alım / Satımlarının Kayıt Altına Alınması ve Denetimi Hakkında Genel Emir

Mersin Valiliğince İkinci El Malzeme Alım Satımlarının Kayıt Altına Alınması ve Denetimi Hakkında Genel Emir yayınlandı.


İkinci El Malzeme Alım / Satımlarının Kayıt Altına Alınması ve Denetimi Hakkında Genel Emir

Yayınlanan emirde özetle;

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım-satımı hırsızlığın neden olduğu maddi/manevi zararları artırmakta ve adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bir suç olarak yer almakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alış/satışının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır.

 • Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi,

 • Bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi,

 • Hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması,

 • Şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla;

Aşağıda sıralanan hususlara riayet edeceklerdir;

 • Hurda alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir, İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi’nin tanzim edilmesi,

 • Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi’nin tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması,

 • Kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi,

 • Yukarıda belirtilen ikinci el eşyaların alım/satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi,

 • Hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması,

 • Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işyeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması,

 • Seyyar hurdacılık yapan şahısların belediyeler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi,

 • 18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmaması,

 • Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması,

hususlarına riayet edecektir.

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.


Yayınlanan emrin tamamına ve doldurulması gereken İKİNCİ EL MALZEME ALIM SATIM BELGESİ örneğine aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz.

İkinci El Malzeme Alım/Satımları - Genel Emir No:2


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER