MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

18.02.2019 - 25.02.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 25.02.2019 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 18.02.2019 - 25.02.2019 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


18.02.2019 - 25.02.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Dış Ticaret Mevzuatı 18.02.2019 - 25.02.2019 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

              22.02.2019

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190222-24.htm

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Uygunluk yazısı aranmayacak durumlarla ilgili 5 inci, Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında gerekli belgelerle ilgili 7 inci ve Uygunluk yazısında asgari olarak yer alacak hususlarla ilgili 9 uncu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7166

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190222-1.htm

Poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV sıfırlanırken; ithal cep telefonlarında yüzde 25 olan ÖTV kademelendirilebilecek ve yüzde 50 ye çıkarılabilecek; bununla birlikte yüzde 25 vergi matrahının üst sınırı da hükümet tarafından dörtte birine kadar indirilebilecek veya dört katına kadar artırılabilecek.

21.02.2019

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190221-2.htm

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1 indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1 de yer alan İzinli Maddeler listesindeki Eprinomektin, Fluazuron ve İzofluran isimli aktif maddelere ait satırlar değiştirilmiş ve Alarelin, Bromelain, Domuz Prolaktin, Fluralaner, Solvent Nafta isimli aktif maddelere ait satırlar eklenmiştir.

20.02.2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-4.htm

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) kısmında yer alan 4.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler bölüm başlığından sonra gelmek üzere .4.1. Genel Olarak... bölüm başlığı eklenmiş ve bu bölümden sonra gelmek üzere de 4.2. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması başlıklı bölüm eklenmiştir.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER