MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

11.02.2019 - 18.02.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 19.02.2019 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 11.02.2019 - 18.02.2019 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


11.02.2019 - 18.02.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Yeni Eklenenler

              15.02.2019

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190215.htm

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde yapılan değişiklik ile; münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190215.htm

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Mükellef ve Vergi Sorumlusu başlıklı I/C, İhracat İstisnası başlıklı II/A, Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı II/F, Geçici Maddelerde Yer Alan İstisnalar başlıklı II/G, Oran başlıklı III/B ve İndirim başlıklı III/C bölümlerinde değişiklik yapılmış; Tebliğin İade Tutarının Hesabı ve İadeye Dayanak İşlem ve Belgeler başlklı IV/A bölümünün sonuna İade Talep Süresi ile ilgili bölüm eklenmiştir.

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190215.htm

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yapılan düzenleme ile; Abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden kurulması halinde ispat yükümlülüğü ve elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların saklanması ve talep olması halinde bu kayıtların Bakanlığa sunulmasında yükümlülük hizmet sağlayıcıya ait olacak.

 

Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 Tarihli ve E: 2018/71, K: 2018/118 Sayılı Kararı (5271 Sayılı Kanun ile İlgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190215.htm

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Temyiz başlıklı 286. maddesi 2/d bendinin Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.

 

14.02.2019

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 752)

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190214.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190214.htm

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan değişiklikle; 2019 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri hesaplamasında kullanılan uyarlama katsayısı %60 olarak belirlenmiştir.

 

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 756)

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190214.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190214.htm

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

 

07.02.2019

Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 744)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190207M1-6.pdf

Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER