MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

04.02.2019 - 11.02.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 12.02.2019 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 04.02.2019 - 11.02.2019 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


04.02.2019 - 11.02.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Yeni Eklenenler
 

10.02.2019

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190210-5.htm

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile; 10.02.2019 tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecektir.

 

08.02.2019

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190208-2.htm

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin Gıda ile Temas Eden Metal Esaslı Madde ve Malzemeler başlıklı Ek-4 ünde değişiklik yapılması hk.

 

07.02.2019

Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 716)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190207-15.pdf

Resmi Mühür Yönetmeliğinde değişiklik (Resmi mühürlerin kullanılacağı birimler, Resmi mühürleri kullanacak birimlerin tesbitinde uyulacak esaslar, Mühür standardının tesbiti, Resmi mühürün iadesi, yenilenmesi ve kaybı)

 

Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 715)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190207-13.pdf

2011/2033 sayılı Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararın başlığı, Ham petrol ve Bazı petrol ürünlerinin karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Karar olarak değiştirilmiş olup diğer maddelerde de buna göre düzenleme yapılmıştır.

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190207-6.htm

2014/1 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğin İhracatı yasak olan mallar başlıklı 3 üncü maddesine eklenen fıkra ile, 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP li maddeleri içeren 8424.10 GTP li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olmuştur.

 

05.02.2019

2019/2020 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 702)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190205-8.pdf

2019/2020 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER