MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

28.01.2019 - 04.02.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 04.02.2019 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 28.01.2019 - 04.02.2019 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


28.01.2019 - 04.02.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Yeni Eklenenler

 

02.02.2019

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190202-7.htm

Organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hk.

 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190202-6.htm

Organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.

 

30.01.2019

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli Protokol I, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli Protokol III ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun – 7160

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130.htm

1 Haziran 2009 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I in yerini alan 30 Ocak 2018 tarihli Protokol I, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II sini değiştiren 17 Ocak 2017 tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya eklenen Hizmet Ticareti hakkında 30 Ocak 2018 tarihli Protokol III ün onaylanması hk.

 

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7162

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130.htm

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır. (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu...)

 

29.01.2019

Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190129.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190129.htm

Domates salçası ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesi hk.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER