MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

21.01.2019 - 28.01.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 29.01.2019 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 21.01.2019 - 28.01.2019 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


21.01.2019 - 28.01.2019  Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

26.01.2019

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190126-4.htm

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatlarının belirlenmesi. (2019 yılı)

25.01.2019

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190125-12.htm

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar başlıklı 11/A maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100,000 TL den, 120,000 TL ye çıkarıldı.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190125-14.htm

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ başlıklı bölümünün (C/5.2.) alt bölümündeki Standart Yakıt Deposu tanımına (son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi) ibaresi eklenmiştir.

23.01.2019

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190123-6.htm

Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

22.01.2019

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190122-7.htm

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları ile ilgili geçici 33. madde eklenmiştir.

TS EN 853 Hortum ve Hortum Takımları - Lastikten - Tel Örgü Takviyeli - Hidrolikte Kullanılan - Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2018/5)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190122-5.htm

TS 6387 EN 853 Hortum ve Hortum Takımları - Lastikten - Tel Örgü Takviyeli, Hidrolikte Kullanılan - Özellikler standardı iptal edilmiş; yerine TS EN 853 (Ekim 2015) Hortum ve Hortum Takımları - Lastikten - Tel Örgü Takviyeli - Hidrolikte Kullanılan - Özellikler standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

TS EN 854 Hortum ve Hortum Takımları - Lastikten Tekstil Takviyeli - Hidrolik Tip - Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2018/6)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190122-6.htm

TS 6388 EN 854 Hortum ve hortum takımları - Lastikten tekstil takviyeli - Hidrolik tip - Özellikler standardı iptal edilmiş; yerine TS EN 854 (Ekim 2015) Hortum ve hortum takımları - Lastikten tekstil takviyeli - Hidrolik tip - Özellikler standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER