MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

10.12.2018 - 17.12.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 25.12.2018 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 10.12.2018 - 17.12.2018 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


10.12.2018 - 17.12.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Yeni Eklenenler

 

14.12.2018

Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181214-1.htm

Bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler, ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numuneleri ile ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelerin ithalat izinleri ile ithalat iznine esas kontrolleri hakkında usul ve esaslar.

12.12.2018

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181212-14.htm

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 1/1/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 26.028 TL (yirmialtıbinyirmisekizlira) olarak belirlenmiştir.

Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/49)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181212-7.htm

2019 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlenmesi hk.

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181212-5.htm

Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2018/3)’de tanımlanan mahal ısıtıcılar ve kombine ısıtıcılar Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik kapsamına alınmış; Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu ve Gaz yakıtları yakan kazanların verimliliklerine dair uygunluğunun değerlendirilip belgelendirilmesi ile ilgili 8 inci maddesi ve Yönetmelik içinde geçen Bakanlık isimleri değiştirilmiştir.

11.12.2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181211-14.htm

İran İslam Cumhuriyeti menşeli 70.04, 70.05 ve 70.06 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan camların ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur.

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 452)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181211-8.pdf

İran İslam Cumhuriyeti menşeli 7004, 7005 ve 7006 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan düz cam ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

 

Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER