MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Menşe ve Dolaşım Belgeleri


1.MENŞE ŞAHADETNAMESİ

İhraç konusu eşyanın düzenlendiği ve onaylandığı ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildirir; eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir. Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra vize edilen ve gümrük müdürlüklerince ayrıca vize edilmeyen belgedir.

2.A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI

Türkiye ile AB arasındaki sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılan, eşyanın Türkiye ve AB’de serbest dolaşımda(Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye veya toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsiledilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşya) olduğunu gösteren ve eşyanın tercihli rejimden faydalanmasını sağlayan belgedir. Bu belge ; ihracatçı tarafından doldurulmasını müteakip Bakanlıkça yetki verilen kişi/kurum/kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanıp; gümrük müdürlüğünce vize edilir.

3.EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI

Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım ürünleri ticaretinde, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan ve Avrupa Birliği’ne paralel olarak imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın yapıldığı ülkelerle aramızdaki ticaret tetercihli rejimden yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek üzere düzenlenen dolaşım belgesidir. Bu belge; ihracatçı tarafından doldurulmasını müteakip Bakanlıkça yetki verilenkişi/kurum/kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanıp; gümrük müdürlüğünce vize edilir.

4.EUR.MED DOLAŞIMBELGESİ

EUR.1Dolaşım Belgesi ile aynı şekilde düzenlenen, ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde kullanılan belgedir.

5. FORM .A BELGESİ ( ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ)

Ülkemiz tarafından Gelişme Yolunda Ülkeler ve En Az Gelişmiş Ülkeler ile ticarette tek taraflı olarak indirim tanınması esasına dayanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin (GTS) işleyebilmesi için gerekli iç düzenlemeyi yapan ve 2001/3485sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde, ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan tavizlerden yararlanılabilmesi için gerekli uluslararası prosedürü tamamlayan ülkelerden GTS kapsamında yapılacak ithalatlarda eşyanın tavizden faydalanan ülke menşeli olduğunu gösteren; GTS kapsamında ülkemizden yapılan ve Türkiye’nin faydalanan ülke konumunda olduğu durumlarda ise Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldık tansonra vize edilen ve gümrük müdürlüklerince ayrıca vize edilmeyen menşe ispat belgesidir.

6.MALEZYA MENŞE BELGESİ

Türkiye ile Malezya arasında mevcut bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli rejimden faydalanmak üzere düzenlenen; muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Gümrük Müdürlüklerince vize edilen belgedir.

7.İRAN MENŞE İSPAT BELGESİ

Türkiyeile İran arasında mevcut bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli rejimden faydalanmak üzere düzenlenen; muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Gümrük Müdürlüklerince vize edilen belgedir.

8.D-8 MENŞE İSPAT BELGESİ

D-8Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nı onaylamış ülkelerin, TTA kapsamında tercihli rejimden faydalanmak üzere düzenlenen; muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Gümrük Müdürlüklerince vize edilen belgedir.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER