MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Organ Seçimleri 2022


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 23 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimleriyle ilgili mevzuatsal bilgiler aşağıdaki gibidir;

23 Aralık 2022 Cuma günü, 09:00 – 15:00 saatleri arasında Akdeniz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca;

 1. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi,

 2. TOBB Delegeleri Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi,

 3. Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi gerçekleştirilecektir.

 • Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi (Organ Seçimleri Yönetmeliği Madde 13)

Meclis, kendi üyeleri arasından oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini aynı listede seçer. Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz. Oda ve borsa yönetim kurulu başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde ise kura usulüne başvurulur.  

MTSO’nun Yönetim Kurulu Üye sayısı 11’dir. Oy Pusulasında 1 Başkan, 10 Asil Üye ile 10 Yedek üye, Meclis Üyeleri arasından isim olarak birlikte yer alır.

 • TOBB Genel Kurul Asil ve Yedek Delegeleri Seçimi (Organ Seçimleri Yönetmeliği Madde 13)

TOBB Genel Kurul asil ve yedek delegeleri, meclise seçilenler arasından, meclis tarafından seçilir. Oda ve borsaların seçecekleri Genel Kurul delege sayıları 5174 Sayılı Kanun’un 61 inci maddesindeki kriterlere uygun olarak TOBB tarafından belirlenir ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir ay önce oda ve borsalara bildirilir.

Genel Kurul delege sayısı bir olan oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanı Kanun 61 inci maddesi gereğince aynı zamanda Genel Kurul delegesi olduğundan, söz konusu oda ve borsalarda Genel Kurul delegeliği seçimi yapılmaz. Genel Kurul delege sayısı birden fazla olan oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanı Kanun gereği aynı zamanda Genel Kurul delegesi olduğundan sadece diğer Genel Kurul delegeleri için seçim yapılır.

MTSO’nun TOBB tarafından belirlenen toplam Delege sayısı 24’tür. Yönetim Kurulu Başkanı doğal delege olduğundan 23 Asil ve 23 Yedek Delege seçimi Meclis Üyeleri arasından isim yazılarak seçilir.

 • Disiplin Kurulu Seçimi; (Disiplin Kurulu Yönetmeliği Madde 26)

 • Oda Meclisi tarafından Odaya kayıtlı üyeler arasından 6 asıl üye, 6 yedek üye seçilir,

 • Meclis üyeliğine seçilenler disiplin kurulu üyeliğine seçilemez.

 • En az lise ve dengi okul mezunu olmalıdır,

 • Odaya seçilme yeterliliğine haiz olmalıdır,

 • Daha önce herhangi bir disiplin veya para cezası almış olmamalıdır,

 •  Oy pusulalarına, tüzel kişinin unvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin isminin birlikte yazılması zorunludur,

 Örnek: ABC İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. – Ali Çakır

 

23 Aralık 2022 Cuma günü, saat 16:00’da gerçekleştirilecek ilk Meclis Toplantısında; (yargı gözetimi olmaksızın) (Organ Seçimleri Yönetmeliği Madde 27) (Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 80)

 1. Meclis Başkanlık Divanı

 2. Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri seçimi yapılır.

 • Meclis Başkanlık Divanı Seçimi (Organ Seçimleri Yönetmeliği Madde 27)

Meclis, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren genel sekreterin çağrısı üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda yargı gözetiminde olmaksızın kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkanı ile bir veya iki başkan yardımcısı ve kâtip üyeyi gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçer.

İlk Meclis Toplantısında; 1 Meclis Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı ve 1 Katip Üye seçimi asil olarak gizli oy, açık tasnif yöntemiyle yapılacaktır.

 • Hesapları İnceleme Komisyonu (Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 80)

Meclis üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında yönetim kurulu üyesi olmayan üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer.

İlk Meclis Toplantısında; 3 Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi seçimi gizli oy, açık tasnif yöntemiyle yapılacaktır.

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Sayman Üyesi, Disiplin Kurulu Başkan ve Yardımcısı, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkan ve Yardımcısı seçimleri, ilgili organların yapacağı ilk toplantısında gizli oy, açık tasnif yöntemiyle yapılır.

 


 

 


25.11.2022 tarihinde yayınlandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri sonrasında Akdeniz 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 28 Nolu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmiş olup, İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz da İlçe Seçim Kurulunun kararını değiştirir nitelikte olmadığından,

 

28 Nolu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi seçimleri Akdeniz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte yenilenecektir.

 

2.Aşamada yapılması gereken seçimler de (Oda Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri, Disiplin Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ile Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeleri seçimleri) 28 Nolu Meslek Grubunda yapılacak seçimler sonrasında gerçekleştirilecektir.

 

28 Nolu Meslek Komitesi dışında kalan Meslek Komitelerinde ise Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimleri Genel Sekreterlikçe yapılacak toplantı davetine istinaden belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecektir.

Buna göre Akdeniz 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca seçim takvimi oluşturulduğu zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre, yeni Yönetim Kurulu seçimi kesinleşinceye kadar mevcut Yönetim Kurulu görevine devam edecektir.


 

Önemle Duyurulur.


 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği


09.11.2022 tarihinde yayınlandı

5 Kasım 2022 tarihinde Yenişehir Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerinde kura çekimi sonrasında orta holdeki tahsis edilen masa yerleri ile A ve C Hollerinde yer alan sandık ve grup numaraları ekli dosyalarda yer almaktadır.

Fuar Alanı Masa Yerleşim planı

Fuar Alanı Yerleşim Planı

Sandık ve Grup Numaraları

 

Kura çekimi sonrasında orta holdeki tahsis edilen masa yerleri;  

Masa No Oda Grup No ADAY ADI
1 Nolu Masa 01 REFİK BAĞSIZ
9 Nolu Masa 01 HAKAN SEFA ÇAKIR
8 Nolu Masa 02 METİN BEYAN
15 Nolu Masa 03 MEHMET HAYRİ SÖNMEZ MAVİ
18 Nolu Masa 03 ALİ ŞÜKRÜ NEPHANOĞLU
10 Nolu Masa 04 YÜCA HADİ DOĞAN MAVİ
14 Nolu Masa 04 ABBAY POLAT BEYAZ
6 Nolu Masa 05 İBRAHİM ARICI
4 Nolu Masa 06 SERVET KÜREM
11 Nolu Masa 06 UMUT ÇEVİK MAVİ
13 Nolu Masa 06 YUSUF ÖZTÜRK SARI
2 Nolu Masa 07 AHMET DÜLEK KIRMIZI
12 Nolu Masa 08 HASAN YILMAZ
16 Nolu Masa 08 İSMAİL KURT
5 Nolu Masa 09 HAKAN KAYACI MAVİ
7 Nolu Masa 09 SERKAN KARAKAYA TURUNCU
3 Nolu Masa 10 MEHMET ALİ BALKAN
17 Nolu Masa 10 MEHMET CAN DUMAN
19 Nolu Masa 11 MEHMET SAİT KAYAN MAVİ LİSTE
33 Nolu Masa 11 MEHMET GÖKHAN BEYAZ
20 Nolu Masa 12 OSMAN KİPER
28 Nolu Masa 12 MURAT KANMIŞ TURUCU
29 Nolu Masa 13 BARAN ASLAN MAVİ
34 Nolu Masa 13 NEDİM İKANÇ BEYAZ
21 Nolu Masa 14 SEZAİ ÇİMİŞ
37 Nolu Masa 14 BAYRAM ÖZBALTA
23 Nolu Masa 15 ÇAĞATAY GÜNEŞ
26 Nolu Masa 15 GÜVEN DOĞAN TURUNCU
24 Nolu Masa 16 CEM BUCUGE
32 Nolu Masa 17 MUSTAFA ÖZDAMAR BEYAZ
36 Nolu Masa 17 ALİ BÖKE MAVİ
25 Nolu Masa 18 HÜSEYİN SARIDAĞ SARI
30 Nolu Masa 18 ZEKİ ŞAN MAVİ
31 Nolu Masa 19 UFUK MAYA SARI
35 Nolu Masa 19 MEHMET BOZKURT LARCİVET
22 Nolu Masa 20 AHMET AKTAŞ TURUNCU
27 Nolu Masa 20 NECMETTİN CABADAK MAVİ
41 Nolu Masa 21 ALKAN SEVİM
58 Nolu Masa 21 REŞİT GÜNGÖR
51 Nolu Masa 22 HALİT PEKTURAN BEYAZ
54 Nolu Masa 22 ZEYNEL AYDEMİR MAVİ
44 Nolu Masa 23 MUSTAFA DENGİZ TURUNCU
50 Nolu Masa 23 ÇETİN KANAR
40 Nolu Masa 24 HALİL KÜREK
57 Nolu Masa 24 ADNAN GÜNDOĞDU YEŞİL
45 Nolu Masa 25 BURAK GÜRKAN SARI
55 Nolu Masa 25 HAKAN BAYINDIR BEYAZ
39 Nolu Masa 26 AHMET HANÇER
53 Nolu Masa 26 ERDAL HOROZ
42 Nolu Masa 27 YALÇIN DARICI BEYAZ
43 Nolu Masa 27 FAHRETTİN AŞUT SARI
38 Nolu Masa 28 SUAT ERAS KIRMIZI
48 Nolu Masa 28 TAMER GÜNER BEYAZ
49 Nolu Masa 28 SAİT OĞUZ MAVİ
52 Nolu Masa 29 YAKUP GİTMİŞ
56 Nolu Masa 29 SERDAR HELVACI SARI
46 Nolu Masa 30 HÜSEYİN DİNLER
47 Nolu Masa 30 ABDULCEİL ALTUĞ ALKIŞ
59 Nolu Masa 31 VOLKAN AVCIBAŞI
70 Nolu Masa 31 FERMAN TURGUT
76 Nolu Masa 31 EROL DİBO
60 Nolu Masa 32 AYHAN KIZILTAN MAVİ
68 Nolu Masa 32 HİLMİ KESKİN
63 Nolu Masa 33 AHMET DALKILIÇ YEŞİL
79 Nolu Masa 33 MEHMET YİĞİT BEYAZ
61 Nolu Masa 34 SİNAN ACAR
75 Nolu Masa 34 MUSTAFA KAYIN
62 Nolu Masa 35 KEMAL AKBAŞ MAVİ
71 Nolu Masa 35 BÜLENT ULUSOY
64 Nolu Masa 36 YUSUF BİLEN YEŞİL
69 Nolu Masa 36 AHMET BARAN MAVİ
74 Nolu Masa 37 İDRİS ÜSTEMEL BEYAZ
66 Nolu Masa 38 EKREM SAĞLAM
78 Nolu Masa 38 KEMAL DEDE BEYAZ
67 Nolu Masa 39 EROL SÜSOY
72 Nolu Masa 39 UMUT METE
65 Nolu Masa 40 İBRAHİM ARGUN
77 Nolu Masa 40 ŞAHİN YETKİN
73 Nolu Masa 41 SERVET ECE KIRMIZI
80 Nolu Masa 41 DENİZ ŞARAPLI SARI

02.11.2022 tarihinde yayınlandı

seçimlerde kullanılacak oy pusulası örnekleri aşağıdaki gibidir.

5 Üyeli oy pusulası örneği

7 Üyeli oy pusulası örneği

9 Üyeli oy pusulası örneği


18.10.2022 tarihinde yayınlandı
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Yenişehir Fuar Merkezinde yapılacaktır.
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Delegeleri, Meclis Başkanlık Divanı ve Hesapları İnceleme Komisyonu seçimi 11 Kasım 2022 Cuma günü MTSO Hizmet Binasında yapılacaktır.

03.10.2022 tarihinde yayınlandı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU


 

2022 yılı Ekim–Kasım döneminde yapılacak Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerine, 5174 sayılı TOBB Kanununun 83. maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye olarak seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, varsa hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

 

Üyelerimizin Vergi Mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları 23 Eylül 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar hafta içi 9.00-17.00 saatleri arasında Odamız Üye Hizmetleri Biriminde incelemeye açık olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların firmanın antetli kağıdına yazılmış dilekçe ile (ekte vergi levha fotokopisi olacak şekilde) Odamıza yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde Odada mevcut bulunan kayıtların geçerliliği kabul edilmiş sayılacaktır.

 

Ayrıca, 5174 sayılı Kanunun 10. maddesi hükümleri uyarınca, aidat borçlarını ödememeleri nedeniyle üyeliği askıya alınanlar, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmiş olduğundan, borçlarının tamamını ödemeden seçimlere katılmaları mümkün olmayacaktır.


Önemle duyurulur.

 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

 


06.09.2022 tarihinde yayınlandı