MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

İş dünyasının yeni rolü… 24.06.2019 tarihinde yayınlandı

Mersin Ticaret ve Sanayi odası olarak iş dünyasının gerek bölgesel gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta pro-aktif bir davranış içinde olması gerektiğini söylüyoruz. Yani, iş dünyası sadece ekonomi, yatırım, ticaret, ihracat, üretim gibi zaten yaptığı işleri yaparak değil, bulunduğu bölgedeki kentlerle, yurt içinde diğer şehirlerle, hatta küresel boyutta diğer ülkelerle ve diğer ülkelerin iş dünyası ve STK’larıyla yakın temas ve iletişim içinde olmalıdır. Hatta ülke yönetimi bunun önünü daha çok açmalıdır. Örneğin, yurt dışında sorun yaşadığımız ülkelerde, ülkeler arası siyaset tıkandığında iki ülke arasındaki iş dünyasının iletişimi ile birçok sorun kolayca çözülüyor, işler devam ediyor. Bu anlamda iş dünyası aslında ülkenin bir temsilcisi gibi görülmelidir.


İş dünyasının yeni rolü…

Geçtiğimiz hafta MTSO olarak Mısır-Kahire’de UfM-Akdeniz’de Birlik Kuruluşunun, ICT Komisyonu Başkanlığını yürüttüğümüz ASCAME-Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin de destek olduğu “Akdeniz’de Dijital Ticaret” konulu iş forumuna katıldık. Bildiğiniz gibi Türkiye-Mısır ilişkileri son zamanlarda çok parlak değil. Sorunlar ve sıkıntılar var. Ancak, her şeye rağmen orada iş yapan Türk firmaları var. Her ne kadar iki ülke arasında sorunlar olsa da, iş dünyası asla bağları kopartmadığı ve farklı platformlarda Mısır iş dünyası ile çalışabildiği için iki ülkenin iş dünyası siyaset üstü davranıp iletişimini devam ettirebiliyor. Bu aslında hem ekonomimize, hem de geleceğe yönelik iki ülke ve milletin dostluğuna da katkı veriyor. Elbette iş dünyası olarak sorun yaşadığımız ülkelerle olan tüm ilişkilerimizde devlet yetkililerinin bilgisi ve önerileri dahilinde temas ediyor ve ülke çıkarlarımızı koruyoruz. Devletimiz bize bu konuda destek verdikçe, bizim bu iletişimde önümüzü açtıkça,  bizler iş dünyası olarak küresel anlamda daha etkin hareket edebiliyoruz. Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’ya, Yakın Asya’dan Afrika’ya- ki buralar bizlerin yükselen pazarlarıdır ve bizim ürettiğimiz her şeye ihtiyaçları vardır-  Türk iş dünyası daha etkin olmalıdır. Eminim iş dünyası bu coğrafyada siyasal ve sosyal sorunların da çözümünde, hatta savaş yaşanan bölgelere barışın gelmesinde bile önemli bir rol oynayacak belki de en etkin unsurdur. Bu anlamda iş dünyasının bu noktada rolü iyi anlaşılmalı, buna göre yeni stratejiler geliştirilmelidir.

Şehirler birbirini tanıdıkça fırtsalar ortaya çıkıyor
Aynı durum bölgesel ve yurt içi seviyede de geçerlidir. Mersin iş dünyası olarak Mersin Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında bölgesel iş birliği hareketi başlatmıştık. Bu artık bir slogan olmaktan çıkmak zorundadır.  Doğu Akdeniz anlamında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay olarak hala tam anlamıyla istenilen seviyede olmasa da ciddi ve yakın iş birliğimiz var. Bu iş birlikleri göreceksiniz ki çok yakında bambaşka bir seviyeye çıkacak ve farklı somut sonuçlar elde edeceğiz. Ancak, bu hinterlantın dışına çok fazla çıkamamıştık. Geçtiğimiz haftalarda Meclis Üyelerimizle birlikte bir Şanlıurfa ziyareti gerçekleştirdik. Önce birbirimizi tanımalıyız dedik. Önce kentlerimizi tanımalıyız dedik. Bu, Türkiye’de yıllardır yaratılmak istenen yapay doğu-batı ayrımına da çok güzel bir cevap, milletimizin kardeşliği adına da güzel bir mesaj olmuştur. Şanlıurfa ziyareti ile Urfa ekonomisini yakından tanıdık. Birçok üretimin yapıldığını, birçok tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm potansiyelini ilk kez gördük, önyargılarımız kırıldı ve bu tanışma yeni ekonomik iş birliklerinin yolunu açıverdi. İş dünyasının bu samimi iş birliği toplumlara da mesaj vermektedir ki, bu çok önemlidir. Sonunda, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası aralarındaki kurumsal kapasite ve diyalogu arttırmak, ticaretin gelişmesinin yanı sıra sosyo-kültürel faaliyetlerde de birlikte hareket etmek adına ‘Kardeş Oda’ protokolü imzaladı. Birbirimizi tanıdıkça karşılıklı olarak fırsatlarımızı daha net görüyoruz. Kentlerimizde o kadar büyük fırsatlar var ki, bu fırsatlar ancak kardeşlik ve güven bağları güçlendikçe ortaya çıkıyor. Biz Mersin iş dünyası olarak bölgemiz ve hinterlantındaki tüm illerin iş dünyasını ziyaret edeceğiz ve önce kardeşlik ve güven, sonra da buna bağlı refahımızın payandası olan ekonomiye odaklanacağız.

Hiçbir kent tek başına değer olamaz, birbirimize ihtiyacımız var
Tam bu stratejiye dönük yeni Oda ziyaretleri yapacakken, Malatya TSO önce davrandı ve geçtiğimiz Cuma günü Mersin’i ziyaret etti. Bu hareketin karşılık bulması ve dalga dalga yayılması inanın bölgeye ve Türkiye’ye olağanüstü olumlu yansıyacaktır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri toplantıda bizlerin Mersin’den öğreneceği çok şey var dedi.  Bu çok alçakgönüllü ve bir o kadar değerli bir ifade. Bizlerin, bu ülkenin kentleri ve iş dünyası olarak hepimizin bir birinden öğreneceği şeyler var. Aslında bizler rakip değil, birbirimizin tamamlayıcısı olmalıyız. İşte o zaman büyük Türkiye ortaya çıkacaktır. Malatya iş dünyası ile çok sıcak bir iletişim kurduk, Şanlıurfa ile benzer şekilde Kardeş Oda Protokolü imzaladık. İnanıyorum ki daha sık gidiş gelişler ve bu iletişimin topluma vereceği mesajlar önce her iki kentin yaşayanlarına sonra da ekonomiye yansıyacaktır. Türkiye’de hiçbir şehir tek başına bir değer olamaz. Birbirimize muhtacız ve birbirimize bağlıyız. Ama bu bağları samimiyetle daha sıkı hale getirmek zorundayız. Dünya ekonomisi daralıyor, küresel ekonomi küçülüyor ve ticaret savaşlarıyla piyasalar daha rekabetçi hale geliyor. Bu anlamda bu acımasız rekabetçi dünya pazarlarında tek başına Mersin, tek başına Adana, tek başına Malatya, tek başına Şanlıurfa olarak ayakta kalamayız. Tüm potansiyelimizi birleştirmek, ortak akılla hareket etmek ve birbirimize destek vermek zorundayız. Deneyimlerimizi paylaşmak zorundayız. Hepimiz başarı hikayelerini diğerine anlatmak zorundadır. Bir kentimizde olağan üstü tarım üretim var, diğer yakın bir kentimize lojistik ve liman var, diğerinde ihracat yapma becerisi var, bir diğerinde turizm var, diğerinde sanayi var. İşte bu becerileri bir araya getirmek ve bölgesel hareket etmek zorundayız. Birbirimizin aklına ihtiyacımız var. Şimdi sırada Adıyaman ve sonrasında Doğu Akdeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu iş dünyasıyla buluşmak var. Mersin olarak bu büyük iletişim ve dostluk ağını kurmaya kararlıyız ve diğer iş dünyalarının samimi cevabı bizi daha da heyecanlandırıyor.
Sonuç olarak iş dünyası artık geleneksel formatı ile çalışamaz. Artık 21’inci yüzyıla uygun yeni nesil bir iş dünyası yaratmamız gerekiyor. Daha pro-aktif, daha etken, daha inisiyatif alan ve kentlerimizin, bölgelerimizin ve hatta küresel anlamda kurulacak ilişkilerde öncü olan bir iş dünyası inanın siyasetin bile çözmekte zorlandığı konularda siyasete destek verecektir. Bundan dolayı rolü değişmelidir, genişlemelidir. Çünkü İş dünyası demokrasinin, kardeşliğin, sosyal huzurun ve refahın payandasıdır.
 

 

 

Ayhan KIZILTAN

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER