MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Hedef daha akıllı bir kent 30.04.2015 tarihinde yayınlandı

Türkiye'nin yükselen değeri olan kentimizi daha da ileriye taşımak adına önemli adımlar atıyoruz. Bunlardan biri de 1 Haziran 2005’te başlayan ve 3 yıl süren Regional Innovation Strategy (Bölgesel İnovasyon Stratejisi) yani kısa adıyla RIS-Mersin Projesi.


Hedef daha akıllı bir kent

Bu projeyle bugüne kadar tarım, lojistik ve turizm sektörlerinde önemli stratejik kararlar alındı, kurumsal yapılanmalar ve faaliyetler gerçekleştirildi. Projenin tamamlanmasından bugüne kadar 7 yıllık bir süre geçti ve sektörlerde güncel ihtiyaçların ortaya çıkıp, kent için yeni dinamik ve potansiyeli olan yeni sektörlerin oluşması nedeniyle projenin yenilenmesi gerekliliği doğdu. Hedef artık bir taraftan 2016’ya kadar kenti turizm, tarım ve lojistik üssü haline getirirken diğer taraftan başta sanayi olmak üzere gelişen yeni sektörleri de canlandırıp ileriye taşımak. Bunun yolu ise ekonominin, kentsel yaşamın, tüm alt ve üst yapının ICT denilen bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmasından geçiyor.

Hedeflerimiz doğrultusunda hazırladığımız yeni projemizin ismi RIS MERSİN+. Bu proje ile ekonomimizi bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre etme arzusundayız. Üretimde daha yüksek teknoloji, satışta, e-ticaret gibi daha ileri teknoloji, eğitimde ve sağlıkta daha ileri teknoloji kullanacağız...

RIS MERSİN+ ile daha akıllı bir kent hedefliyoruz. Enerji verimliliğinin esas olduğu daha çevreci bir kent. Dünyada yükselen 'Akıllı Kent' kavramını her alana taşıyan bir kent olacağız. İnsanı daha akıllı, sanayisi daha akıllı, eğitimi, ticareti, sağlığı daha akıllı...

Toplamda 36 ayda tamamlanması planlanan RIS MERSİN+ Projesi’nin Çukurova Kalkınma Ajansı’na proje teklifi olarak sunulacak bölümü 12 aylık ilk dört aşamayı (analiz, araştırma, strateji geliştirme, eylem planı) kapsıyor. Projenin uygulamasına yönelik 24 ay sürecek 5. aşaması ise ayrı bir proje olarak tanımlanacak. Odamızın himayesinde ilerleyen projenin ortakları ise Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Deniz Ticaret Odası ile Mersin Sanayici İş Adamları Derneği.

Önceliğimiz, teknolojiye dayalı sanayi ihracatı

RIS Mersin projesiyle belirlenen sektörlerin geldikleri son nokta ise önümüzdeki süreçte raporlanıp revizyona gidilerek yeni bir yol haritası çizilmeli. Çizilecek yeni haritada başka sektörlerde de hareketlenme yaşandığı görülecektir. Bunlardan biri olarak sanayiyi gösterebiliriz. Sanayideki hedefimiz katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını artırmak olmalı. Mevcut durumda Mersin’den yapılan Ocak – Şubat ayı ihracat verilerine bakıldığında düşük teknolojili ürünlerin yerini orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin aldığını görüyoruz. Düşük teknolojili ürünlerin ihracatı geçen yıl Ocak – Şubat ayında toplam imalat sanayi ihracatının yüzde 59,5’ini oluştururken bu yıl aynı dönemde yüzde 55.5’ini oluşturmakta. Buna karşılık Orta ve düşük teknoloji sanayi ürünlerinin ihracatı geçen yılın ilk iki ayında toplam imalat sanayi ihracatının yüzde 22’sine denk gelirken bu yıl az da olsa bir artışla yüzde 24,8’e yükselmiştir. Aynı şekilde orta ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri ihracatı yüzde 16,8’den yüzde 17,1’e yükselirken yüksek teknoloji ürün ihracatı yüzde 1,7’den yüzde 2,6’ya yükselerek geleceğe yönelik ciddi bir umut vermekte. Bu rakamlara 8-10 yıl gibi kısa bir sürede ulaşılmış olması da ayrıca anlamlı.

Mevcut durumda sanayimizin teknoloji kullanımı elbette istenilen düzeyde değil. Kentimizde yaklaşık 2 bin 125 firma düşük teknolojiye sahip ve bu rakam toplam işyeri sayısının yüzde 55,6’sına denk geliyor. Orta ve düşük teknoloji kullanan firma sayımız ise yaklaşık bin 350 ve toplam işyeri sayısının yüzde 35,3’ünü oluşturuyor. Orta ve ileri teknoloji kullanan firma 333 adetle toplam işyeri sayısının yüzde 8,7’sini oluştururken ileri teknoloji kullanan firma sayısı yalnızca 17 ve toplam işyeri içinde yüzde 0,4’lük dilime sahip. Hedef ileri teknoloji kullanan firma sayısını 2 binlere ulaştırmak olmalı. Biz, gerek RIS MERSİN+ gibi odamız tarafından yürütülen projeler gerekse kentimizde teknolojiye yönelik atılan adımların kısa sürede hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacağına inanıyoruz.

“Türkiye’nin hedeflerine katkı sağlamak istiyoruz”

Mersin’in yanı sıra Türkiye de mevcut durumda ileri teknolojili imalat sanayinde G20 ülkelerinin çok gerisinde. Ancak hedefte Afro Avrasya'nın Ar-Ge ve üretim üssü olmak var. Biz de Mersin olarak bu hedeflere ulaşmak adına sanayimizde ileri teknoloji kullanımını artırmaya yönelik çalışmalara hız veriyoruz.

Mersin’de bulunan Teknopark’taki altyapı ve yine Mersin Üniversitesi bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofislerindeki (TTO) altyapı hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak önemli enstrümanlar olarak değerlendirilebilir. Üniversite – Sanayi işbirliğini Teknoloji Transfer Ofisi ile daha rahat oluşturup geliştirebileceğimiz bir pozisyona geleceğiz. TTO henüz çok yeni bir oluşum. Sanayicimizin ihtiyaçlarına göre hareket edilip şekillenecek bir yapı. Sanayinin teknolojiyle entegre olmasını tetikleyecek bir mekanizma. Orada kısa sürede başarı hikayeleri yazabilmeliyiz. Ardından başarıyı gören diğer sanayi kuruluşlarımız da hiç şüphesiz bu yapı içine gireceklerdir. Teknoparktaki yapı ise iyi bir pozisyonda. Oradaki girişimcilerin daha çok yukarı tırmandırılabilmesi için bireysel olarak desteklenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Oradaki sinerjiyi artırabilmek için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.

Hedef teknolojiyi artırmak, ileri teknoloji ürün ihracatını artırmaksa elbette bir diğer önemli faktör de yetişmiş insan gücü. Bizim temel bilimlerde daha çok personel istihdam etmemiz lazım ki onlar ar-ge yapsınlar. YÖK de yeni yapılanmasında bunu düşünerek hareket etti.

“Tarımı da teknolojiyle buluşturmalıyız”

Sanayide olduğu gibi tarım ve gıda da bakış açısının farklı bir noktaya ulaştığını söyleyebilirim. Tarım Gıda İhtisas Teknoparkı’nın ortaya çıkması o sektörü hızla yukarı doğru tırmandıracaktır. TTO sanayici için eksikti yeni harekete geçti. Tarım Gıda İhtisas Teknoparkı da tarım sektörünü istenen yere getirecektir. Bundan sonraki adımda bireysel girişimci desteklenmeli. Tarım için de sanayi için de teknopark için de böyle. Başarı bireysel girişimlerin desteklenmesiyle gelecektir.

Şerafettin AŞUT
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER