MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) 14.02.2017 tarihinde yayınlandı

11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları)

11/02/2017 tarihli 29976 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) Seri No: 4 yayımlanmıştır.
 
Bilindiği üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli “Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkındaki Uluslararası Sözleşme”nin ekinde yer alan Armonize Sistem (AS) Nomanklatürü esas alınarak ve Türkiye ile AB arasındaki 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca AB'nin kullanmakta olduğu Kombine Nomanklatür (KN) uyumlu olarak yayımlanmaktadır.
 
Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde eşyalar, 12 haneli kodlardan oluşan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’nları ile ifade edilmektedir. Bu 12 haneli kodun ilk 6 rakamı (AS) Nomanklatürü esas alınarak, 7 ve 8 inci rakamları ise AB Kombine Nomanklatürü ile paralel olarak düzenlenmektedir.
 
Geriye kalan dört rakamda ise; farklı vergi uygulamaları ve istatistiki amaçlar gibi ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulmaktadır.
 
Tarife uygulamalarında, sınıflandırmada yeknesaklığın sağlanması büyük önem arz etnektedir. Bu nedenle, söz konusu metinlerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak üzere; Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tarafından AS Açıklama Notları, Avrupa Birliği tarafından ise KN Açıklama notları yayımlanmaktadır.
 
Tarife cetvelinde, özellikle ulusal GTİP açılımları bulunan pozisyonlarda, ayrım kriterlerinin ve açıklamalarının ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Zira vergisel düzenlemeler ve dış ticaret politikası önlemlerinin uygulamasında eşyaların GTİP dikkate alınmaktadır.
 
Yukarıda yer verilen ihtiyaçlar çerçevesinde ilk kez 12’li bazda bir Ulusal Açıklama Notları metni yayımlanmıştır. 
 
Yapılan düzenleme ile, ihtiyaç duyulan noktalarda tarife pozisyonlarının tanımlarının ve kriterlerinin ortaya konulması suretiyle, yükümlülere ve gümrük idarelerine yol gösterici yeni bir araç temin edilmiş olmaktadır. 

İlgili Resmi Gazete sayfasına ulaşmak için BURAYA tıklayınız.

 

Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER