MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Ekonomi Bakanlığı Pazara Giriş Engelleri 2015 Raporu 18.02.2016 tarihinde yayınlandı

İhracatçılarımızın yurt dışı pazarlarda karşılaştıkları engellerin tespiti ve raporlanması ve sonraki aşamalarda ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından 2015 yılı için "Pazara Giriş Engelleri Raporu" hazırlanmıştır.​Söz konusu rapor ekte yer almaktadır.


Ekonomi Bakanlığı Pazara Giriş Engelleri 2015 Raporu

2015 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu ismi ile ilk kez yayımlanan bu Rapor, Avrupa Birliği dâhil, ilk etapta 16 ülke için hazırlanmış ve Raporda bu ülkelerde karşılaşılan mal ve hizmet ticaretine ilişkin pazara giriş engelleri başlıklar halinde tasnif edilerek açıklanmıştır.Raporda yer verilen 16 ülke; ülkemizin ihracatındaki payı yanında, bölgesel yakınlık ve hedef pazar konumları göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Raporda ilk etapta yer almasında yarar görülen ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Rusya Federasyonu, Mısır, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Cezayir, Katar, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Meksika olarak belirlenmiştir. Nitekim söz konusu ülkelerin ihracatımızdaki payı 2014 yılında %71 seviyesinde gerçekleşmiştir. Rapor kapsamında ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan AB, tek bir ülke gibi incelenmiş olup, AB üyesi 28 ülke tarafından uygulanan ve Türkiye-AB Gümrük Birliğinin ruhuna aykırı düşen bazı tedbirler ele alınmıştır. Diğer yandan, Irak, BAE, Mısır, Ukrayna ve Rusya Federasyonu yakın bölgemizde yer alan pazarlar olarak değerlendirilmiş; Cezayir gibi bazı ülkeler ise, ülkemiz ihracatı açısından önemli bir potansiyeli barındırmakla birlikte, anılan ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) yapılmasının ilgili ülkelerdeki isteksizlik nedeniyle gecikmesi, bu ülkeler üzerinde özellikle çalışılmasını gerekli kılmıştır.

2015 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu’nun hazırlanması sırasında, Ekonomi Bakanlığı birimlerine iletilen sorunların yanı sıra Bakanlık birimlerinin re’sen yaptığı araştırmalar neticesinde ulaştığı bilgiler de göz önüne alınmıştır. Ayrıca, başta DTÖ olmak üzere, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş; ilaveten ilgili ülkenin kendi kaynakları da kullanılmıştır. Bunun ötesinde, sahada görev yapan Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı’nın bizatihi yerinde yaptığı araştırmalar ile yurtdışı teşkilatına iletilen pazara giriş engelleri öncelikli olarak değerlendirilmiştir.Pazara Giriş Engelleri Raporunun, müteakip yıllarda ise ülke ve konu bazında güncellenerek yayımlanmasına devam edilmesi öngörülmektedir. 

Bir diğer önemli husus ise ihracatçılarımız, pazara girişte yaşadığı sorunları, aşağıda yer alan Pazara Giriş Engelleri Bildirim Formu aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubuna  iletebileceklerdir. Şikayetçi firmaya, bildirimine ilişkin hukuki mütalaa ve yapılan girişimlere ilişkin gelişmelerin bildirileceği ,Ekonomi Bakanlığı resmi sayfasında bildirilmiştir.

 

Pazara Giriş Engelleri Raporu 2015

Pazara Giriş Engelleri Bildirim Formu 

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER