MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Bilirkişilik Temel Eğitimi, 12-15 Nisan 2019, MTSO-EKAV 01.03.2019 tarihinde yayınlandı


Bilirkişilik Temel Eğitimi, 12-15 Nisan 2019, MTSO-EKAV

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince Bakanlık Makamının oluru ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne Mersin’de 3 yıl süre ile bilirkişilik temel eğitim izni verilmiştir. Eğitimler TOBB ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında yapılan işbirliğine istinaden TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu izin kapsamında, 12-13-14-15 Nisan 2019 tarihlerinde, MTSO’da yapılacaktır.

Kişi başı eğitim bedeli KDV dahil 1.100 TL’dir. Eğitim için son kayıt tarihi 20 Mart 2019 Çarşamba günü olarak belirlenmiştir.

Kontenjanımız 24 kişi ile sınırlıdır. Eğitime yeterli talep olmaması durumunda eğitimi başlatmama kararı alınabilecektir. Bu durumda eğitim ücretleri kayıt yaptırmış olan kişilere iade edilecektir.

 

Bilirkişilik Temel Eğitimine İlişkin Bilgiler:

Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

Temel eğitim, 18 saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşur.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Temel eğitime katılmak zorunlu olup eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12'sine (1 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.

6/12/2012 tarihli vc 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları için, 4/11/1983 tarihli vc 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından temel eğitim alma şartı aranmaz. Bu uzmanlar, diğer bilirkişilik uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapmak için temel eğitim almak zorundadır.

Temel eğitim almış bilirkişi, sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde altı saatten az olmamak üzere yenileme eğitimine katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler, bu eğitimi almadıkça bilirkişilik yapmak için yeniden başvuruda bulunamaz.

Eğitim Tarihi: 12-13-14-15 Nisan 2019

Eğitim saati: 10:00 - 17:00

Eğitim yeri: MTSO 4. Kat

Eğitim bedeli: 1.100TL KDV dahil

Katılım ve bilgi için: 03242312525 – [email protected]

Son başvuru tarihi: 20 Mart 2019

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER