MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Anket Çalışması 21.11.2022 tarihinde yayınlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda


Anket Çalışması

Genel Müdürlüğün, 13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile kurulmuş olup söz konusu kanunun "Amaç" başlıklı 1. maddesinde "Kanunun amacının; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemek"
olduğu belirtilmiş ve bu konularda faaliyette bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.

Bu çerçevede, Genel Müdürlük faaliyet ve görevleri ile yabancıların ülkemizde çalışması ile ilgili mevzuat konusunda tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının, işverenlerin, yabancıların, uluslararası kuruluşların ve sosyal tarafların bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Söz konusu konularda ilgili kurumların bilgi ve farkındalık düzeylerinin tespit edilmesine yönelik olarak bir anket çalışması gerçekleştirilmesi ve sonrasında anket sonuçları kullanılarak Genel Müdürlüğük iletişim stratejisinin hazırlanması planlanmaktadır.

Bu kapsamda üyelerimizin yetkililerince doldurulmak üzere hazırlanan anket formu aşağıda yer almakta olup söz konusu formun üyelerimizin bilgi ve görüşlerine sunularak en geç
25 Kasım 2022 tarihine kadar online olarak https://tr.surveymonkey.com/r/CDNKLTM adresinden doldurulması veya [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

ANKET FORMU


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER