MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

2023 - Ticaret Sicili harçları


TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

30 Aralık 2022 tarihli 32059 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği  (Seri No:91) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 1.343,30.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 3.855,30.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 8.688,00.-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 665,40.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 953,90.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 2.113,10.-TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 665,40.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 953,90.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 2.113,10.-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 258,80.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 375,10.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 665,40.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 65,50.-TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 220,20.-TL

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER