MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

2022 - Ticaret Sicili harçları


TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

21 Aralık 2021 tarihli 31696 Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği  (Seri No:89) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 602,60.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 1.729,40.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 3.897,20.-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 298,50.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 427,90.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 947,90.-TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 298,50.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 427,90.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 947,90.-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 116,10.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 168,30.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 298,50.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 29,40.-TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 98,80.-TL

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER