MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

SİGORTA ACENTELERİ


MADDE 4 – Gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikler
(1)
Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türkiye’de yerleşik olması,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
c) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, 
ç) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
d) Teknik personel vasıflarını taşıması, 
e) Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması,
f) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması, 
(2) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
c) Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması,
ç) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.
(3) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, 
b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
(4) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.
(5) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanların birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması gerekir. 
(6) Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel 
kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

Aranılan niteliklere haiz ve şartlara uygun kurulan Sigorta Acenteleri www.sigorta.gov.tr internet adresinden ön başvuru yaparak, istenilen belgeler ile birlikte sistemin verdiği ön başvuru numarası ve Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu talep dilekçesi ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

 


Sigorta Acenteleri levha kayıt işlemleri ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan sektör duyuruları aşağıdadır.

Sektör Duyuruları;


Bilindiği üzere; Sigorta Acenteleri TOBB Levha kaydını tamamlayarak faaliyetlerine devam eden Sigorta Acenteliği firmalarındaki her türlü değişikliğin Yönetmelik gereği 3 (üç) işgünü içerisinde TOBB Levha Kaydını gerçekleştirdiği Odaya bildirmek zorundadır. Bu kapsamda firmanızda ortaya çıkabilecek değişikliklerin bildiriminde kullanılmak üzere örnek dilekçeler aşağıdadır.

Bilgi Güncelleme için Dilekçe Örnekleri;


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER