MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Yapım ve denetim hizmetlerinde alınması gereken tedbirler belirlendi 10.04.2020 tarihinde yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen Covid-19 salgınının Türkiye’de yayılmasını önlemek adına inşaat alanlarında uyulması gereken kuralları içeren bir genelge yayınladı. Şantiye alanından yemekhanelere, servislerden yapı denetim ve müşavirlik hizmetlerine kadar her alan ve aşamada alınması ve uyulması gereken tedbirleri içeren yazıda rutin olarak ateş ölçümleri yapılması gerektiğine de değinilip olası bir sorun yaşanması halinde atılması gereken adımlara da dikkat çekildi.


Yapım ve denetim hizmetlerinde alınması gereken tedbirler belirlendi

Hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için alınan tedbirlerin duyurulduğu genelgede şu maddelere yer verildi: 

1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenler, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyecek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alacaktır. İş yerlerinde virüsle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmeler toplu halde yapılmayacaktır.

2 – Şantiyede muhtelif yerlere okunaklı şekilde Sağlık Bakanlığı’nın salgın hastalığa ilişkin alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme afişleri asılacaktır.

3 – Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesis gibi toplu kullanım alanlarında yeterli doğal havalandırma olmaması durumunda da karbon filtre, elektrostatik filtre, hepafiltre, aktif oksijen ve UV teknolojisi kullanılan hava temizleme cihazları (kapasitesi metrekare/kişi sayısına uygun olarak) kullanılması değerlendirilmelidir.

4 – Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesisler, servis taşımacılığı ile ulaşım gibi toplu kullanım alanlarında sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek, eğer hakimler yetersiz ise yemekhanelerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla iş planını aksatmadan vardiyalı yemek uygulamasına geçilecektir. Yemekhanelerde sosyal mesafe açısından yetersizlik tespiti durumunda ek hacimler oluşturulacaktır. Toplu kullanım alanlarının günlük dezenfektasyonu sağlanacaktır.

5 – Yatakhane, yemekhaneler, sosyal tesisler gibi ortak malzeme kullanımı kesinlikle yasaklanacaktır. Tek ve şahsi malzeme (kâğıt havlu, tek kullanımlık bardak, sıvı sabunluk, paketli tuz/şeker/baharat, paket ekmek vb) kullanımı sağlanacaktır.

6 – Masa başı çalışılan alanlarda dönüşümlü ya da uzaktan çalışma sistemine geçilecek, ortak malzeme kullanımı (kalem, silgi, hesap makinesi vb) yasaklanacaktır.

7 – Şantiye sahasında ateş ölçer, koruyucu eldiven, maske vb malzemeler bulundurulacak, şüpheli görülen durumlarda ölçümü alan yetkili tarafından vakit kaybedilmeden şüpheli kişi/kişilerin izole bir ortama alınarak sağlık kuruluşlarına (Alo 184), şantiye şefine, proje müdürüne bilgi verilecektir.

8 – WC, banyo gibi ıslak hacimlerin olduğu bölümlerde temizlik tedbirleri artırılacak, bu hususta Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen önlemler alınacaktır. Şantiye sahasının muhtelif alanlarında dezenfektan bulundurulacak, kullanılması sağlanacaktır.

9 – Şantiye sahasına rutin görevli personelin – her gün alanda bulunması zorunlu olan çalışanlar hariç- giriş ve çıkışları kontrol altına alınacaktır.

10 – Dışarıdan gelen kamu görevlileri ve/veya yöneticileri dahil denetçi, müşavir, malzeme tedarikçisi vb kişiler maske, eldiven olmadan ve ateş ölçerle ölçümleri yapılmadan şantiyeye alınmayacaktır.

11 – Şantiyede baret, koruyucu eldiven, iş önlüğü gibi malzemelerin varsa ortak kullanımı kesinlikle yasaklanacaktır.

12 – Bulaşma / yayılma risklerinin belirlenmesi, önlenmesi için alınması gerekli tedbirler, bulaşma oluşması durumunda alınacak tedbirler, salgın hastalığa ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı doğrultusunda ‘Risk ve Kontrol Planı’ oluşturularak belirlenecektir.

13 – 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede işyerlerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek, denetleyecek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacaktır.

14 – Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği tedbirlere harfiyen uyulacak, şüpheli her durumda Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “14 gün” kuralı işletilecektir ve takibi yapılacaktır.

15 – Yapının projelendirme, yapı denetim ve müşavirlik hizmetlerini üstlenen kurum, kuruluş ile bürolar, gerek ofis ortamında gerekse şantiye mahallinde sorumlulukları dahilinde yukarıda belirtilen tedbirleri alacaklardır. Şantiye mahallinde alınan tüm tedbirlere de uyulacaktır.

16 – Şantiye içerisinde çalışan kişi sayısına bağlı olarak denetimleri yerine getirebilecek sayıda koordinatör ve denetim ekibi oluşturulacaktır. Bu ekip tarafından ekte gönderilen formlar tehlike geçene kadar düzenli olarak tutularak kontrol amiri ya da şantiye şefi tarafından muhafaza edilecektir.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER