MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

MTSO Nedir? 10.07.2017 tarihinde yayınlandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tüzüğünden kaynaklanan görevlerinin yanında, yasanın verdiği yetki ile devlet adına bazı resmi hizmetleri de veren, kent ekonomisi başta olmak üzere, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için çalışan,  kent ekonomisinin üst çatı örgütüdür. Bir siyasi parti değildir. Bundan dolayı siyaset üstüdür. Etnik, dini, mezhep temelli her yapay ayrımcılığı reddeden, yetkililerinin atama ile değil, seçimle iş başına geldiği, demokrasinin ve çok sesliliğin merkezidir. Yapay ayrımcılıkları bir kenara atarak Mersin’i bütüncül olarak kucaklayan bir kuruluştur.


MTSO Nedir?

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Üyeleri, Komiteleri, Yönetim Kurulu ve Meclisinden aldığımız destekle, nitelikli personelimize olan inancımızla ve 131 yıllık bir çınar ağacı olan MTSO’nun kurumsal tecrübelerinden aldığımız güçle şunu iddia ediyorum ki; Türkiye’de kentinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine MTSO kadar katkı koyan, vizyon oluşturan, projeleri ile öncü ve örnek olan, küresel değişimleri okuyabilen, kent dinamiklerini harekete geçiren ve onlarla ortak proje yapan bu denli etkin başka bir Ticaret ve Sanayi Odası yoktur.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası geleneklerinden gelen, kurumsallaşmış yapısıyla kentin sadece ekonomik değil, sosyal sorunlarına da duyarsız kalmamış; eğitimden sağlığa, kentsel gelişim projelerinden kültür ve sanatın desteklenmesine kadar birçok sosyal proje üretmiş ve somut destekler vermiştir. MTSO’nun kentteki bu öncü rolü o kadar öne çıkmıştır ki, zaman zaman Mersinliler MTSO’nun görevi veya yasal olarak yapma yetkisi olmayan hizmetleri bile Odamızdan bekler olmuştur. Bu bizim adımıza güzel bir şeydir. Vatandaşlarımızın gözünde bu güce ve etkiye sahip olmak gerçekten onur verici bir şeydir.  Ve bu onur bu Oda’nın 131 yıllık tarihinin her aşamasına katkı koyan, bir parçası olan herkese aittir.

Ancak, Ticaret ve Sanayi Odaları yerel yönetimler veya kamu kurumları gibi icra makamları değildir.  Odalar öncelikli olarak üyelerine hizmet veren, devletin görevlendirdiği bazı hizmetleri yerine getiren, kentin ekonomik ve sosyo-ekonomik konuları ile ilgili proje üreten, bu projelerin somutlaşması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliliği yapan, yani kentin vizyonunu oluşturan, yasa ile kurulmuş üst çatı kuruluşlarıdır. Bu anlamda, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Mersin iş dünyasının oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Ve sınırlı bütçesiyle kent adına ortaya koydukları, yaptığı ekonomik, eğitim, sağlık ve kültürel yatırımlar çok önemlidir. Hepsisin temelinde binlerce üyemizin emeği ve katkısı vardır.

“Demokratik yapımız gücümüzdür”

Peki, MTSO’ya bu öncü gücü veren ve bu etkin duruşu kazandıran şey nedir? Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na bu gücü veren şey öncelikle Türkiye’nin en demokratik ve katılımcı sistemine sahip oluşudur. Her üyemizin komisyonlarda, her Meclis Üyemizin, Mecliste söz hakkı vardır. Şeffaf bir seçimle her üyemiz, kentimiz için hizmet etmeye aday olur ve defalarca seçim süzgecinden geçerek göreve gelir. Ekonomik ve sosyal sorunlar önce komisyonlarda, Yönetim Kurulu’nda ve Meclis’te konuşulur, tartışılır ve ortak bir karara varılır. Bir eksik olduğunda bu kurullar tekrar ve tekrar projeleri inceleyebilir. Bu kararlar, projeler, uzman personelimizin gözetiminde takip edilir. İşte MTSO’nun gücü bu demokratik yapılanmadan, yönetişim ruhundan, çok seslilikten çekinmeyen yapısından ve Mersin iş dünyasının girişimci ruhundan kaynaklanmaktadır. Her yeni Meclis ve Yönetim Kurulu, öncekilerin tecrübelerini gözeterek hareket eder. MTSO olarak kurumsal olmanın gereğinin bu olduğunu bilerek hareket ederiz.

MTSO, birlik ve beraberliğin adıdır. MTSO, çoğulculuğun adıdır. MTSO, Mersin iş dünyasının vitrini ve sözcüsüdür. MTSO, demokrasi değerlerinin merkezidir. Ne mutlu bize ki, Odamızın bu birlik ve beraberliği kentimizin birlik ve beraberliğine, Odamızın çok sesliliği Mersin’in çok sesliliğine dönüşmüştür. Yani, MTSO değerleri Mersin’in değerleri olmuştur. Bir kentin iş dünyasının bir araya gelerek oluşturduğu, kendi hizmetlerini kolayca almak ve ticareti düzenlemek amacıyla başlayan bu mütevazi yapılanmanın, bugün artık kentin tüm ekonomik ve sosyo-ekonomik yapılanmasında öncü rol oynayan bir duruma ve vizyonuna ulaşması, Odamızın gücünü göstermesi açısından çok önemlidir.

Kenti ilgilendiren tüm sorunlar MTSO’yu ilgilendirir

Eğer sizin kentiniz için söyleyecek bir sözünüz yoksa, kentiniz adına endişeleriniz ve sunduğunuz çözümler yoksa, kentinize ve o kenti paylaştığınız insanlara karşı bir duyarlılığınız yoksa başkalarından kentiniz adına ne bekleyebilirsiniz ki? İşte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın gücü ve etkinliği bu felsefeden ve inançtan gelmektedir. Mersin’i ilgilendiren ne kadar sorun varsa MTSO’yu ilgilendirir. Bu inançla ve Mersin sevgimizle, MTSO olarak tüm üyelerimizle, Meclisimizle, Yönetim Kurulumuz, Komitelerimiz ve çalışanlarımızla hangi Başkan, hangi Yönetim, hangi Meclis olursa olsun üretmeye, Mersin’in zenginliğine katkı koymaya devam edeceğiz. Bu kurumsal yapımızla, insanımıza iş ve aş vermeye, mesleki eğitimle nitelikli insan gücü yetiştirmeye, üniversite, Milli Eğitim, MTSO Eğitim Kalkınma Vakfı ve İSGEV’in (İçel Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Vakfı) işbirliği ile gençlerimizi meslek sahibi yapmaya devam edeceğiz. Firmalarımızı küresel standartlarla iş yapan, markalaşmış, yenilikçi ve yüksek teknolojili bir yapıya dönüştürmeye; fuarlarla, yurt dışı açılımlarıyla yeni pazarlar bulmaya ve Mersin’i bölgesinde bir marka kent yapmaya devam edeceğiz. Bürokrasi çarkında bekleyen projelerimizin takibinde pes etmeyeceğiz. Büyük veya küçük her projemizi somutlaştırma girişimlerine devam edeceğiz ve bunlara yeni projeler ekleyeceğiz. Yıllardır özlediğimiz ve hep eksik olmasıyla çok şeyler kaybettiğimizi ifade ettiğimiz, Odamızın çatısı altında büyük bir iş birliği ile oluşturduğumuz Mersin Lobisi’ni her düzeyde daha etkili kullanarak, Mersin’in merkezi yönetimden beklentilerini daha gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Hepsinin de ötesinde,  Mersin iş dünyası olarak sadece kentin ekonomisini değil, her alanda Mersin’i yükseltmeye, Mersin’in yaşanır bir kent olmasını sağlamaya devam edeceğiz. Mersin sahipsiz bir kent değildir. Mersin iş dünyası Mersin’in bu yolculuğunda en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Bu bizim Mersinlilere ve 131yıllık Oda tarihimize, bize bu bayrağı emanet edenlere olan boyun borcumuzdur. Ancak, bu makamların birer geçici hizmet yeri olduğunu unutmadan, gençlerimize olan güvenimizle, bu görevleri ve bu kutsal hizmet bayrağını Mersin’i her alanda geleceğe taşıyacak olan gençlere devretmek konusunda bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Amaç bu kubbede bir hoş seda bırakmaktır.

 

Şerafettin Aşut

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER