MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Mersin, yeni rekabet stratejisini ‘Akıllı Uzmanlaşma’ üzerine kurgulayacak 07.03.2017 tarihinde yayınlandı

Mersin, ekonomide yeni rekabet stratejisini Akıllı Uzmanlaşma üzerine kurguluyor. Yükte hafif, pahada ağır, rekabetçi ürünler ile ekonomik gücünü artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren kent dinamikleri, RİS+ Mersin Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Çalıştayı düzenledi.


Mersin, yeni rekabet stratejisini ‘Akıllı Uzmanlaşma’ üzerine kurgulayacak

Türkiye’de birçok ilden önce, inovasyon kavramı ile 2005 yılında Bölgesel İnovasyon Stratejisi (RİS Mersin) Projesi ile tanışan Mersin, bu çalışmalarını bir adım ileri taşıdı. Kent, ‘Akıllı Uzmanlaşma’ yaklaşımıyla araştırma ve inovasyona dayalı ekonomik büyüme hedefliyor. Günün değişen koşullarına göre güncellenerek oluşturulan RİS+ Mersin Projesi, Mersin Valiliği himayesi ve koordinasyonunda, ÇKA desteği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde devam ediyor. Bu proje ile Mersin'de yüksek katma değerli ve rekabetçi bir ekonomi yaratılması doğrultusunda Strateji Dokümanı ve Eylem Planı hazırlanması hedefleniyor. ÇKA tarafından Mersin'in Ar-Ge ve inovasyon konusundaki mevcut durum analizi tamamlandı. Bu kapsamda kamu, üniversite, özel sektör temsilcilerinin katılımıyla tarım, gıda, imalat sanayi ve lojistik sektörlerine yönelik GZFT (SWOT) analizinin gerçekleştirildiği RİS+ Mersin Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştaya, Mersin Valisi Özdemir Çakacak’ın yanı sıra MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu, Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, ilgili kurum amirleri, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşu ve özel sekter temsilcileri katıldı.

Çakacak: “Rekabetin altın kuralı yükte hafif, pahada ağır ürün üretmek ve satmaktır”
Çalıştayın açılışında konuşan Vali Çakacak, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, katma değerli üretim ve rekabetçiliğin günümüz ekonomik sisteminin birer yapıtaşı olduğunu söyledi. Bu nedenle ürünün ne kadar satıldığından çok ne kadara satıldığının, ne kadar ihracat yapıldığının değil, kilogram başı ihracat değerlerinin temel alındığını dile getiren Çakacak, rekabetin altın kuralının yükte hafif, pahada ağır ürün üretmek ve satmak olduğunu ifade etti. Çakacak, bu sistemde fark oluşturabilmek için bilgi ve teknoloji düzeyi yüksek, ar-ge ve inovasyona dayalı, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, yeni istihdam imkanlarının sağlandığı, adil ve refah düzeyi yüksek bir ekonomik modele ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
RIS+ Mersin Projesi’nin, geleceğin şartlarına uygun bir Mersin ekonomisinin, ar-ge ve inovasyona dayalı olarak nasıl geliştirilebileceğinin yollarını arayan bir bölgesel strateji çalışması olduğunu ifade eden Çakacak, “Mersin, ülkemizin inovasyonun önemini ve geleceği şekillendirmedeki rolünü ilk kavramış kentidir. 2005-2008 yılları arasında uygulanan RIS Mersin Projesi, Türkiye’de ve AB üyesi ülkeler dışında uygulanan ilk Bölgesel İnovasyon Stratejisi olmuş, bu kapsamda kentimizde çok önemli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Tarım, gıda, lojistik ve turizm alanlarında platformlar oluşturulmuş, inovatif yaklaşımların nasıl sergileneceği, bu sektörlerin geleceğe nasıl taşınacağı tartışılmıştır. Kentimiz, ilgili sektörlerde oluşturulan master planları ve gerçekleştirilen kümelenme faaliyetleri ile RIS Mersin deneyiminden önemli kazanımlar elde etmiştir” diye konuştu.

“RIS+ Mersin Projesi’nin önceliği süreklilik ve sürdürülebilirlik olacaktır”
İnovasyon kavramının değişimi sürekli kılmayı ve ayak uydurmada süreklilik sağlamayı temel aldığının altını çizen Çakacak, bu nedenle de ‘Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi’ kavramının hızla benimsenmeye başlandığını dile getirdi. RIS+ Mersin Projesi’ni tüm paydaşlarının destek ve katkılarıyla başlattıklarını anımsatan Çakacak, projeyle inovasyona dayalı ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için gerekli olan bir stratejik plan hazırlanarak, tüm paydaşların görevlerini tanımlayan, önceliği süreklilik ve sürdürülebilirlik olan bir eylem planının oluşturulmasının ardından uygulama safhasına geçileceğini kaydetti.
Stratejinin doğru belirlenerek, proje uygulama safhasının verimli ve etkin geçmesi için bu çalıştaylarda ortaya konan görüş ve önerilerin büyük önem taşıdığını söyleyen Çakacak, sözlerini şöyle tamamladı:
“Mersin Valiliği olarak kentimizin kalkınmasına, ekonomimizin büyümesine, insanımızın refah düzeyinin artmasına katkı sağlayacak her çalışmaya öncülük etmeyi, destek olmayı ve kentin dinamikleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamayı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Siz değerli iş insanlarımızın da kentimizin kalkınmasına katkı sunacak her çalışmaya destek olacağınıza ve sahipleneceğinize inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Altunsu: “Bölgesel İnovasyon Stratejisini yeniliyoruz”
ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ise, bugüne kadar yapılan çalışmaları özetledi. Yaklaşık bir yıl önce Mersin Valiliği himayesi ve koordinasyonunda ÇKA desteği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, MTSO ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle bir çalışma yapma kararı alarak protokol imzaladıklarını anlatan Altunsu şu bilgileri verdi:
“Daha önce Mersin’de 2006-2016 yıllarını kapsayan bir proje uygulanmıştı. Bölgesel İnovasyon Stratejisi çalışması. Bu çalışmayı Akıllı Uzmanlaşma Stratejileri kapsamında Avrupa’daki gelişmeleri de göz önünde bulundurup yenilemek, güncellemek, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir, çevre ve sosyal inovasyonu da kapsayacak şekilde yeni bir çalışmaya dönüştürmek için ortak protokol imzaladık. Aradan geçen zamanda bu kurumların temsilcileri, bünyelerindeki uzmanlardan oluşan yürütme kurulu ve bunların altında daha dinamik çalışan çalışma grubu öncelikle RİS+ Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi hazırlamak için eğitim aldı, ortak metodoloji geliştirip yol haritası çıkardılar. Bölgemizdeki yenilikçilik ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yaptılar. Mersin Üniversitesi’nden oluşan ekiple ilimizdeki yenilikçilik eğilimlerini tespit ettiler. Sonrasında Mersin ve Adana’da daha kapsamlı çalışmaya ihtiyaç duyularak mevcut durum analizleri yapıldı.”
Tamamlanan tespitlere dayanarak çalıştay düzenleme kararı alındığını anlatan Altunsu, bu çalıştay ile gelecekte Mersin’in rekabetçi olabileceği düşünülen sektörlerinin güçlü ve zayıf yönleri, sundukları fırsatlar ve tehditleri belirleyecek swot analizi yapıp, bilimsel çözümlemelerle stratejileri belirleyip, misyon, vizyon, eylem planı oluşturmaya hazır hale geleceklerini söyledi.
Proje Danışmanı Prof. Dr. Tamer Gök’ün proje ile ilgili teknik sunumunun ardından RIS+ Mersin Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Çalıştayı gerçekleştirildi.Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER