MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Lojistik ve Hukuk Paneli düzenlendi 19.12.2014 tarihinde yayınlandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Lojistik Platformu işbirliğinde "Lojistik ve Hukuk Paneli" gerçekleştirildi. Toplantıya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Maya, Meclis Başkan Yardımcısı Bedirhan Orak ile çok sayıda davetli katıldı.


Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Maya, “Lojistik operasyonları özü itibariyle risk yönetimleridir. Dolayısıyla her risk yönetiminde olduğu gibi hukuki sorunları ve sorumlulukları içerir. Bundan dolayı lojistik ve hukuk günümüz ekonomi dünyasının ayrılmaz parçalarıdır. Hızla küreselleşen ticaret hayatında lojistik faaliyetlerin önemi giderek artmakta. Dünyada ülkelerin ve ürünlerin rekabetçiliğinde tedarik zincirleri ve bunların içinde malların hızlı ve düşük maliyetle hareket etmesi hayati önem taşımaktadır. Lojistik elbette sadece taşımacılıktan ibaret değildir. Ama taşımacılık lojistiğin en önemli bileşenidir. Dolayısıyla hukuki sorunlara en açık olan kısmıdır. Dünya genelinde toplam lojistik maliyet içerisinde taşımacılık yüzde 50’ler civarında pay alırken, bu oran Türkiye’de yüzde 85’lere kadar yükselmiştir. Bundan dolayı taşımada yaşanan hukuki sorunlar sektörün yumuşak karnıdır. En basiti, en temel konu olan sigorta bilinci bile tam oturmamış olan sektörümüzde diğer hukuki sorunların durumunu siz düşünün” dedi.

Maya, “Seminerimizin içeriğine baktığımızda taşımada iş hukukundan kaynaklanan sorunlardan tüm uyuşmazlıklara; taşıma iş hukukundan kaynaklanan Yargıtay kararlarından, emtia nakliyat sigortalarına ve sorumluluk sigortalarına; eşya taşıma sözleşmelerinden, konteyner taşımacılığındaki farklılıklara kadar sektörümüzü ilgilendiren bir çok hukuki sorunların masaya yatırılacağını görüyorum. Çünkü sektörün en büyük eksiği bilgidir, bilgiye ulaşmak ve bunu kullanmaktır. Bu tür seminerlerin bu açığı kapatarak sektörün daha verimli, daha etkin ve daha maliyeti düşüren bir şekle gireceğine inanıyorum” diye konuştu.

Lojistiğin, çok dinamik bir sektör olduğunu belirten Avukat Sedat Tatar, “Lojistik sektörü, her zaman sorunları olan ve hızlı çözüm isteyen bir sektördür. Sektörün birden çok bacağı var. Bunlardan birisi de insan kaynağı. İnsan kaynaklarının yönetimi, doğru bir şekilde kullanılması lojistik sektöründe olmazsa olmazlardandır. Bütün çalışanların iş hayatını düzenleyen kanundan bahsetmek istiyorum. Kanun, iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan tüm işçilerin ve bunların çalışma şartlarını, ortamlarına ilişkin hüküm koyan bir kanundur. İş sözleşmelerinin en temel üç unsuru iş, ücret ve bağımlılıktır. İş sözleşmeleri belirli ve belirsiz süreli olarak akdedilebilir. Çağrı üzerine çalışmalar söz konusu olabilir. Deneme süreli kontratlar olabilir. Denemesi süresi en fazla 2 ay olarak belirlenir. İş sözleşmeleri imzalanırken bir yıldan fazla olması durumunda yazılı olması zorunludur. Yazılı olmayan durumlarda işveren işçisine çalışma belgesi düzenlemek zorundadır. İşveren çalıştırdığı her işçi için özlük dosyası tutmak zorundadır. Bu dosyalarda işçinin kimlik, sağlık, eğitim bilgileri gibi kişisel bilgiler yer alır. İşveren, herhangi bir teftiş sırasında bu dosyayı ilgili kuruma sunar” ifadesinde bulundu.

Taşıma Hukukundan Kaynaklanan Yargıtay Kararları konusunda bilgi veren Avukat Aygül Güler ise şunları söyledi; “Uygulamada en çok karşılaşılan sorunların başında harcırah, fazla çalışma, yıllık izin, kıdem-ihbar tazminatı gibi konular geliyor. Özellikle harcırah konusunda çok fazla sıkıntı yaşanıyor. Genel anlamda ücret; bir işçiye bir iş karşılığında işveren tarafından sağlanan tutardır. Prim ise işçiyi motive etme için ödenen bir ödemedir. Harcırah ise bunlardan tamamen farklıdır. İş kanununda düzenlemesi olmayan, bizi ilgilendirmeyen ama uygulamada harcırah dendiği için bizim de buna tabi olmamızdan dolayı sektör bunda sıkıntı yaşıyor. Harcırah kamu kurum ve teşekküllerinde çalışan personel ve memurlara ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik aile masrafı ve yer değiştirme masraflarının birini, birkaçını yada tamamını ifade etmektedir. Harcırah sürekli yapılan bir ödeme değildir. Şoförlere ödenen harcırah işin niteliği gereği sürekli yapılır. Ama bunu normal harcırahla aynı tutamayız. Sadece bir kullanım uyumu var. Ama hukuki olarak birbirlerinden farklıdır.”

Toplantıda daha sonra “Emtia Nakliyat Sigortaları ve Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları. Hasar ve ziya, geç teslim hallerinde Sigorta ve Sorumluluklar” ve “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Eşya Taşıma Sözleşmesi, Konteyner” konularında sunumlar gerçekleştirildi.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER