MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Sorunlar 28.12.2014 tarihinde yayınlandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi İadesi, Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları" konulu konferans düzenlendi.


Toplantıya konuşmacı olarak katılan MTSO Meclis Üyesi ve Yeminli Mali Müşavir Ahmet Akın: "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29/2'nci maddesi, KDV oranı indirilmiş olan teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflere, indirimli oran nedeniyle eksik hesapladıkları KDV'yi telafi amacıyla iade hakkı tanınmış bulunmaktadır. 150 metrekare altı evlerin satışında %1 vergi çıkıyor ancak kullanılan malzeme için %18 vergi ödeniyor. Aradaki farkın iadesi yasal süre içerisinde talep edilmesi halinde mümkün. Ancak birçok kişi süreyi geçirdiği için bu hakkını kaybediyor. İade talepleri satışı takip eden yıl içinde yapılmalı. Bu konudaki bir diğer husus bu iadenin hesaplanmasında. 150 metrekare altı konutlarda zorunlu olmayan halı, ayna, avize, perde, şömine, havuz, klima ve güneş enerjisi gibi harcamalar için yüklenilen vergiler iade hesabına dahil edilmeyecektir. KDV uygulamasında vergi 'net alan' üzerinden hesaplanıyor. Net alan hesabı da konutun kullanılan temiz alanı demek oluyor. Bütün bu detaylar ve düzenlemeler 119 seri numaralı KDV Genel Tebliğinde toparlanarak uygulamaya konuldu. Buna göre, 119 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nden önceki uygulamada, hesaplanan KDV'nin yüklenilen KDV'den yüksek olduğu dönemlerde aradaki fark eksi (-) değer olarak değil, sıfır (0) olarak dikkate alınmıştır. Yüklenilen KDV'nin hesaplanan KDV'den az olduğu dönemlerde mükellefin iade hakkının azaltılması gerektiği görüşünü benimseyen 119 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nin; KDV Kanunu'nun verginin mükellefin üzerinde kalmaması gerektiğine dair temel teorisi, kanunun amacı, lafzı ve ruhi ile hiçbir şekilde örtüşmemektedir" dedi.

Akın, “Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi, ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen bağımsız bölümün teslimidir. Gelir idaresi 30 seri nolu KDVKGTde (16.12.1988) konuyu bu çerçeve içinde değerlendirmiştir. Diğer bir ifadeyle söz konusu tebliğ, bu işlemleri trampa saymaktadır. Buna karşılık bu işlemlerin trampa kapsamına girmeyeceği, ortada arsa sahibi açısından yapılan bir teslim olmadığı; müteahhidin arsa sahibine verdiği bir inşaat yapma hizmetinin söz konusu olduğu yönünde görüşler de mevcuttur. 60 seri nolu KDVK Sirkülerinde (08.08.2011), arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV doğuran olayın, müteahhidin arsa karşılığı inşa ettiği bağımsız bölümleri teslim tarihinde gerçekleşeceği belirtilmiş, bu tarih itibariyle de arsa teslimi açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği zımnen kabul edilmiştir. Bu itibarla arsa faturası ile bağımsız bölüm faturası bağımsız bölümlerin teslimi aşamasında eş zamanlı olarak düzenlenecektir” diye konuştu.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER