MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

ÇKA 2015 Yılı Mali Destek Programı 02.02.2015 tarihinde yayınlandı

Mersin Hilton Oteli'nde yapılan Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı'na Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen çok sayıda davetli katıldı.


LÜTFİ ALTUNSU: "BU SENE ÜÇ PROGRAMLA ÇAĞRIYA ÇIKACAĞIZ"

Ajansın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler, bölge planı, araştırma raporları, eğitim ve bilgilendirme toplantıları, destek türleri ve işleyişleri hakkında bilgi veren ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu açılış konuşmasında bu sene 3 programla çağrıya çıkacaklarını söyledi. Altunsu ayrıca, "Kalkınma Ajansları, bölgede kamu kurumları ve özel sektörün işbirliğine ilişkin olarak koordinasyon çalışması yapmakta, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmaya yönelik ve bölgenin sosyal alanlarını açabilecek raporlar, analizler yapmakta ve yaptırmaktadır. Bölgeye yatırımcı çekmekte veya var olan yatırımcıların yeni yatırımlarında onlara rehberlik etmekle sorumludur. En büyük işlerimizden birisi de 2 tane bölge planı çıkartmak oldu. En son çıkardığımız 10 yıllık, 2014-2023 yıllarını kapsayan bölge planı yaklaşık bin kişi ile görüşerek hazırlanmakta. Ajans bu çalışmaların dışında bölgede yapılan yatırımlara ilişkin çalışmalar da yürütmekte. Şu ana kadar 35 yatırımcının teşvik belgesi başvurusu çerçevesinde yatırım takip ve tamamlama vizesi işlemleri tamamlanmış, 53 yatırımcının yatırım önerileri doğrultusunda kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmuş, onların işleminin takibi yapılmıştır. Destek programına gelince, biz de diğer ajanslar gibi hazırlamış olduğumuz bölge planı öncelikleri doğrultusunda yapmış olduğumuz analizler sonucunda hangi yıl ne tür projelere destek vereceğimizi belirli bir strateji dahilinde yapmaktayız. Program kapsamında sunulacak projelerin bağımsız değerlendiriciler tarafından son derece şeffaf bir şekilde değerlendirmekte olduğunu paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

VALİ ÇAKACAK: "191 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI"

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Kalkınma Ajanslarının bölgelerarası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasını ve aynı bölgedeki iller arası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılarak daha rekabetçi bir yapı oluşmasını amaç edindiğini söyledi. Günümüzde teknolojinin, iletişim ve bilişim sektörlerinin baş döndürücü gelişimi nedeniyle ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren firmalarla rekabet edebilmenin temel koşulunun üretimde inovatif ve AR-GE temelli bir yaklaşımın sağlanmasıyla mümkün olabileceğini kaydeden Çakacak, "Firmalar kendilerine sağlanacak ekstra finansal desteğin yanında en az onun kadar önemli olarak kendisine danışmanlık ve rehberlik yapacak bir kuruluşun varlığına da ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada Kalkınma Ajansımız açıkladığı mali destek programlarıyla firmalara ihtiyaç duydukları desteği sağlamada etkin bir rol üstlenmektedir. Nitekim ÇKA bugüne kadar 19 mali destek programı hazırlamış, 628 sözleşme imzalanmış ve bölgeye 191 milyon lira kaynak aktarılmıştır. Bu azımsanacak bir rakam değildir. Projelere yatırımcılar tarafından sağlanan eş finansmanla birlikte bu tutar 333 milyon liraya ulaşmıştır. Artık bu konuda hem Ajansımızın hem de Ajanstan destek alan firmalarımızın belirli bir olgunluğa ve tecrübeye sahip olduğu söylenebilir. Yapılacak programların giderek daha iyi çalışılmış daha rafine programlar olmasını da açıkçası gözetiyoruz" diye konuştu.

3 PROGRAMLA BÖLGEMİZE 25 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK

Bu sene 3 ayrı programla bölgeye 25 milyon lira kaynak aktarılacağının altını çizen Çakacak, "Hangi sektörlerin destekleneceği de çok iyi belirlenmelidir. Bu görevi iyi yapmak yalnızca bölgemizi değil ülkemizi de hükümetimizin belirlediği 2023 hedeflerine ulaştırma konusunda itici güç olacaktır. Ulusal hedefler doğrultusunda ÇKA da bölge planında bölgesel hedefler oluşturmuştur. Kalkınma Ajansının bölgeye mali destek aktarırken üstlendiği rol kapsayıcı büyümeye ivme kazandıracak ve çarpan etkisi yaratacak projeleri desteklemektedir. Bu çerçevede Ajans 2015 yılında 25 milyon liralık kaynağı bölgeye aktarma yoluyla Kobilerin yenilik kapasitelerini yükselterek rekabet güçlerini artırmalarına ve bölgede üretim, çevre ve turizm alt yapısının geliştirilmesine yönelik projelere destek verecektir. Projeler tamamen objektif kriterlere göre değerlendirilmektedir. Ajans dışında hizmet satın aldığımız bağımsız kişiler tarafından değerlendirilmekte, çeşitli kriterlere göre not verildikten sonra o notlara göre kazanıp kazanmadıkları belli olmakta. Yönetim Kurulu üyeleri dahi projelerin sıralamasını değiştirme yetkisinde ve durumunda değildir. Projelerin başarı şansı tamamen ürettiğiniz projelere kalıyor" şeklinde konuştu.

KURUMSALLAŞMA VE REKABETÇİLİK GELİŞTİRİLMELİ

ÇKA Proje Uygulama Birim Başkanı Türker Dölekoğlu, Mali Destek Programları sunumunda Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi, Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yenilikçilik ile Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi mali destek programları hakkında bilgi verdi. Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın ürün geliştirme ve çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedeflediğini söyleyen Dölekoğlu: "Mikro işletmeler, kalkınmada dinamo vazifesi görmektedir. Uluslararası çalışmalar, KOBİ’ler içinde özellikle küçük ve yeni kurulan işletmelerin daha fazla net istihdam artışı sağladığını ve dolayısıyla ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Ekonomide rekabet gücünün artırılması ve yeni istihdam olanaklarının oluşturulması için işletmelerin kurumsallaşma düzeyinin artırılması, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve ölçek sorunlarının azaltılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir. Bölgenin imalat sanayi yapısı içerisinde mikro işletmeler %47’lik oran ile en büyük kesimi oluşturmaktadır. Ancak mikro ölçekli işletmeler Ajansın KOBİ’lere yönelik mali destek programlarından %15 ile en az faydalanan grubu oluşturmaktadır. Mali destek programlarında, mikro işletmelerin küçük ve orta ölçekli işletmelerle aynı koşullarda yarışması mikro işletmelerin dezavantaj yaşamasına neden olmaktadır. Program kapsamında mikro işletmelerin temel ihtiyaçlarına yönelik iki öncelik alanı belirlenmiştir. Bu öncelik alanları; mikro işletmelerin kurumsallaşma düzeyinin artırılması ve mikro işletmelerin ürün geliştirme ya da çeşitlendirme olanaklarının artırılmasıdır. Program ile gıda – içecek, kimya – plastik, tekstil – hazır giyim, makine – metal işleri, metalik olmayan mineral ürünler, mobilya imalatı ile lojistik, turizm ve bilişim sektörlerinin desteklenmesi öngörülmektedir. İhracatın artırılması, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ile istihdamın artırılması tüm sektörleri kesen bir yapıda programın yatay amaçları olarak belirlenmiştir.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ DERECE GELİŞMİŞ İLÇELERE İLAVE 4 PUAN

Program kapsamında bu amaçların ulaşılmasına katkı sağlayacak projelere değerlendirme sürecinde artı puan verilecektir. Bu ilave puanların dağılımı şu şekildedir: İhracatın artırılmasını hedefleyen projeler kapsamında ilk defa ihracat gerçekleştirecek projelere +2 puan verilecektir. Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması hedefi doğrultusunda, 2010-2013 Çukurova Bölge Planı’nda yer alan 2. derece gelişmiş ilçelerde (Silifke, Ceyhan, Pozantı, Anamur, Erdemli ve Kozan) uygulanacak proje başvurularına değerlendirme sürecinde +2 puan, 3. derece gelişmiş ilçeler (Bozyazı, Karataş, Çamlıyayla, Mut, İmamoğlu, Karaisalı, Aydıncık, Yumurtalık) ve 4.derece gelişmiş ilçelerde (Gülnar, Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke) ise +4 puan ilave edilecektir. İstihdamın artırılması için hazırlanacak projeler kapsamında tam zamanlı ve kadın, genç, engelli olması koşulu ile yeni istihdam içeren projelere +2 puan verilecektir" şeklinde konuştu.

Desteklerin detaylarına ve başvuru şartlarına www.cka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER