MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

MEDOS - Elektronik Ortamda Onaylanacak Belgelerin Geçerlilik Süresi Hakkında


MEDOS - Elektronik Ortamda Onaylanacak Belgelerin Geçerlilik Süresi Hakkında

Dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi projesinin uygulamaya konulması ile birlikte, ilgili belgelerin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları tespit eden 148 ve 149 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğleri 23.05.2018 Tarih ve 30429 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

148 Seri Numaralı Tebliğ’de A.TR Dolaşım Belgelerinin 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, 149 Seri Numaralı Tebliğ’de ise gümrük idarelerince vizelenen diğer dolaşım ve menşe belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihi esas alınmak kaydı ile elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulamasına başlanacağı kaydedilmiştir.

A.TR Dolaşım Belgeleri ile ilgili olarak öngörülen takvim çerçevesinde uygulama başlamış olup, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin söz konusu Bakanlıktan bilahare alınacak talimatın akabinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi işlemlerine başlanacağı bildirilmiştir.

Ayrıca, söz konusu Tebliğlerin, 5. Maddesinin 4. Fıkrası b bendine göre Odalar tarafından satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler, elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacaktır. Firmalar bu belgelerin işlem yapılmama sebeplerini elektronik sistemde açıklamak zorundadır ; aksi durumda yeni belge satışı yapılamayacaktır.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER