MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

7143 sayılı Af yasası Duyurusu ve örnek dilekçe


“Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”  18/05/2018tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun Çerçevesinde TOBB’a bağlı Oda borsalara Aidat Borcu olan üyeler,  borçlarını Gecikme Cezasız peşin olarak ödeyebilir veya dileyen üyeler yine gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Temmuz 2018 tarihinde kadar Oda Mali İşler ve Satınalma müdürlüğüne  dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

31 Temmuz 2018 Tarihli ve 30495 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer sayısıyla:

––  11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) kadar uzatılmasına aynı Kanunun 9 uncu onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 

Diğer Açıklayıcı Bilgiler

Af Müraccat Dilekçesi


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER