MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

26.11.2018 - 03.12.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 11.12.2018 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 26.11.2018 - 03.12.2018 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


26.11.2018 - 03.12.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Yeni Eklenenler
 

30.11.2018

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130-5.htm

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin bildirildiği Ek 2 listesine GK2 ve DR2 tespit kodları için Tespit Raporu Başına ödenecek ücretler eklenmiştir.

 

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 8)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130-6.htm

6 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) nin bazı maddelerinde GK2 ve DR2 tespit kodları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130-7.htm

26/3/2004 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan10 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) yürürlükten kaldırıldı.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130-4.htm

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2018 Tarihli ve 8209 Sayılı Kararı (LPG piyasasında yürütülen lisans işlemleri hk.)

https://altinoz.com.tr/enerji-piyasasi-duzenleme-kurulunun-28-11-2018-tarihli-ve-8209-sayili-karari/

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında yürütülen lisans işlemleri hk.

 

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 405)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130M1-2.pdf

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 405)

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7152

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130M1-1.htm

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa eklenen ek madde ile; Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek.

 

28.11.2018

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/28)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181128-15.htm

2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davranan Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş 1 ay süre ile faaliyetten men edilmiştir.

 

Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181128-14.htm

Kaçak eşya ile kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta elkonulması, eşyanın teslim alınması, muhafazası ve tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar hk.

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/perakende-ticaret-yonetmeliginde-degisiklik-386801.html

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin Perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarla ilgili 12/B maddesinde yapılan değişiklikle; bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olarak uygulanacaktır.

 

27.11.2018

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181127-19.htm

13 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin İthalatı Yasak Olmayan Oyun Alet veya Makinalarının serbest dolaşıma girişine izin verilecek gümrük idareleri listesine İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Havalimanı eklenmiştir.

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 153)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181127-20.htm

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90) nin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında bildirilen AB menşeli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrük müdürlüklerine İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü eklendi.

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 154)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181127-21.htm

Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 155)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181127-22.htm

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüklerine İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü eklendi.

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 156)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181127-23.htm

50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüklerine İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.

 

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181127-11.htm

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin Yürürlük maddesine eklenen bent ile, Hayvansal yan ürünler ve bunların türev ürünlerinin sınıflandırılması ile ilgili 7 nci maddesinin ...15/12/2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında hastalık şüphesi bulunan, hastalığı doğrulanan veya hastalığın eradikasyonu amacıyla itlaf edilen hayvanlar ile hastalığın izlenmesi için belirlenen materyaller... satırının yürürlük tarihi 31/12/2023 olarak belirlenmiştir.

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2176018-elektronik-urunlere-taksit-duzenlemesi-yururlukte

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesinde düzenleme yapıldı.

 

Üyelerimize duyurulur. 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER