MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

29.10.2018 - 05.11.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 06.11.2018 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda 29.10.2018 - 05.11.2018 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


29.10.2018 - 05.11.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

03.11.2018

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103-9.htm

3 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) ne İşlem görmüş nihai ürünün vergilendirilmesi ile ilgili madde eklenmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 152)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103-10.htm

Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Yalova Gümrük Müdürlüğü eklenmiş; malûl ve sakat araçları, bedelsiz ithalat kapsamında getirilen taşıtlar ve iş makineleri bu Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103-1.htm

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Bakanlık, İl/ilçe müdürlüğü ve Bakan tanımları değiştirilmiş; koyun ve keçi türü hayvana kimliklendirme ve kayıt işlemi tarihi ve koyun keçi türü hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerin güncelleme tarihi 31/3/2019 tarihine uzatılmıştır.

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103-2.htm

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Bakanlık, İl/ilçe müdürlüğü ve Bakan tanımları değiştirilmiş; sığır cinsi hayvanların tanımlama ve kayıt işlemleri tarihi ve sığır cinsi hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerin güncelleme tarihi 31/3/2019 tarihine uzatılmıştır.

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6, 8 ve 9 Numaralı Eklerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 308)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181103M2-8.pdf

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6, 8 ve 9 Numaralı Eklerinde değişiklik yapılmıştır.

01.11.2018

Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181101-4.htm

Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinin Asma fidan ve üretim materyallerinin üretilmesi ve pazarlaması ile ilgili genel hükümlerinin yer aldığı 4 üncü maddesinin Doku kültürü ile ilgili bendinde değişiklik yapılmıştır.

Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181101-5.htm

Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin Çilek fidesinin üretilmesi, sertifikasyonu ve pazarlaması ile ilgili genel hükümlerinin yer aldığı 4 üncü maddesinin Doku kültürü ile ile ilgili bendinde değişiklik yapılmıştır.

31.10.2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 265)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181031-9.pdf

1207.40 tarifesinde sınıflandırılan susam tohumunun gümrük vergileri düşürülmüştür.

Kore Cumhuriyeti Menşeli Polietilen Tereftalat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 262)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181031-6.pdf

3907.69.00.00.00 tarifesinde sınıflandırılan Polietilen Tereftalatın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2 (iki) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

 

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 258)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181031-2.pdf

Karar eki listede bildirilen bazı maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hk.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181031-18.htm

483 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile; Ödeme Kaydedici Cihazların günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin GİB e elektronik ortamda bildirilmesi gereken tarih 1/1/2019 a ertelenmiştir.

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181031M1-1.pdf

31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan beyaz eşyaların özel tüketim vergisi oranları %0 olarak; Karar eki (I) sayılı cetvelde yer alan mobilyaların kdv oranı %8 olarak; 8701.20, 8702, 8704, 8705 gtip lu malların kdv oranı da %1 olarak belirlenmiştir.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER