MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

23.10.2018 - 30.10.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 31.10.2018 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda 23.10.2018 - 30.10.2018 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


23.10.2018 - 30.10.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Dış Ticaret Mevzuatı 23.10.2018 - 30.10.2018 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

 

27.10.2018

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027-11.htm

Transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esaslar hk.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 10)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027-12.htm

Serbest dolaşımda bulunmayan ham petrol, benzin, motorin ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transiti ile ilgili 3 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. ((Ham petrol, benzin, motorin, gazyağı ve jet yakıtının transitinde çift yönlü takip edilecek güzergah kısmına yeni bir güzergah eklendi)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027-13.htm

Vietnam menşeli 8311.20.00.00.00 gtiplu adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/27)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027-14.htm

2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davranan Pera Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri Ltd. Şti. ve Bilen Isc Genel Gözetme ve Kontrol Servisleri Ltd. Şti. 1 ay süre ile faaliyetten men edilmiştir.

 

26.10.2018

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 7148

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181026-1.htm

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı. (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, .... v.b)

25.10.2018

Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) İdari Komitesi Tarafından 15-16 Ekim 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 15 inci Dönem Toplantısında Adı Geçen Sözleşmesinin Ek-A’sının II Sayılı Ekinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 217)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181025-2.pdf.

Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) İdari Komitesi Tarafından 15-16 Ekim 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 15 inci Dönem Toplantısında Adı Geçen Sözleşmesinin Ek-A sının II Sayılı Eki CPD Karnesi Örneğinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hk

 

DÜZELTME (192 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181025-22.htm

192 sayılı Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesinde sehven yer alan ...Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer... ibaresi ...Bu Karar 25/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer... şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.

24.10.2018

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 197)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181024-6.pdf

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Uygulamasında başlamış işlemle ilgili eklenen geçici madde gereği; Kararın yayımı tarihinden 45 gün içerisinde beyannamenin tescil edilmiş yada ÖZET BEYAN verilmiş olması durumunda İGV uygulanmayacak; tahsil edilmiş ek mali yükümlülük iade edilecektir.

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 199)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181024-7.pdf

2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda yer alan Ekonomi Bakanlığı ibareleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Ekonomi Bakanı ibareleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak değiştirilmiştir.

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 192)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181024-3.pdf

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararın adında ve bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 214)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181024-21.pdf

2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın Hususi damgalı pasaport verilecek kişiler başlıklı 4 üncü maddesinde değişiklik yapıldı.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER