MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

15.10.2018 - 22.10.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 24.10.2018 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda 15.10.2018 - 22.10.2018 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


15.10.2018 - 22.10.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

20.10.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/36)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181020-6.htm

5503.20.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli polyester elyaf ithalatında 2013/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

19.10.2018

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181019-7.htm

AB menşeli peynir, yağ, maltlık arpada açılan tarife kontenjanları için Tahsisat Yapılacak Firma Türü ve Tahsisat Yöntemi sütunlarında değişiklik yapılmıştır.

 

Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181019-8.htm

Moldova menşeli peynir ve yağlarda açılan tarife kontenjanları için Tahsisat Yapılacak Firma Türü ve Tahsisat Yöntemi sütunlarında değişiklik yapılmıştır.

 

Çevre Etiketi Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181019-19.htm

Türkiyede üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan ürün veya hizmetlere çevre etiketi verilmesi hk

 

18.10.2018

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181018-6.htm

İleri Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Kardemir Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Dış Ticaret A.Ş ne Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmiştir.

 

16.10.2018

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016-9.htm

72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir-çelik ürünleri ithalatında 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları hk.

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/35)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016-10.htm

Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları (v- kayış) ithalinde 2013/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/37)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016-11.htm

Kore Cumhuriyeti menşeli 3824.40.00.00.00 GTİP li Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar tanımlı eşya ile 3906.90.90.00.00 GTİP li Diğerleri tanımlı polikarboksilatlar ithalatında yerli üretim dalı tarafından açılan damping soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz olarak kapatılmıştır.

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/38)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016-12.htm

Nepal ve Bangladeş menşeli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 G.T.P.leri altında kayıtlı sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma sonucunda; dampinge karşı önlemlerin Nepale uygulanmamasına, Bangladeş Well Mart Ltd (Textile unit) hariç diğer firmalar için dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016-13.htm

2015/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Çin menşeli 3921.13 gtip lu koagüle suni deriler için de dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verilmiştir.

 

2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016-15.htm

İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen 2019 yılına ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri için başvurular hk.

 

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elektronik İhale Seri No: 2)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016-14.htm

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

 

Üyelerimize duyurulur.

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER