MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

08.10.2018 - 15.10.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 17.10.2018 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda 08.10.2018 - 15.10.2018 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


08.10.2018 - 15.10.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

13.10.2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181013-10.htm

Kore Cumhuriyeti menşeli 3907.69.00.00.00 gtipli Poli(etilen tereftalat) ithalatında 2 (iki) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur.

 

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181013-9.htm

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Müsteşar Yardımcısının ibaresi Bakan Yardımcısının şeklinde değiştirilmiştir.

 

12.10.2018

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 181)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181012-11.pdf

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (Güvenlik korucusu olanlar ile emekli güvenlik korucusu olanlara silah ruhsatı verilmesi hk)

 

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 180)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181012-10.pdf

Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye ile Bosna-Hersek Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Notalar, Türkiye ile Belçika Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol, Türkiye Kore Arasında Serbest Ticaret alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşması, Tükiye Karadağ Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşması...)

 

2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181012-12.pdf

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

 

11.10.2018

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 166)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181011-16.pdf

2006/11439 sayılı Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda yer alan 0202.20 gümrük tarife pozisyonunda yer alan etlerde tarife kontenjanı yeniden düzenlendi ve 0201.20 pozisyonunda yer alan büyükbaş hayvanların taze ve soğutulmuş diğer kemikli parçaları eklendi.

 

10.10.2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181010-6.htm

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(I/C-2.1.3.4.3.1. Alıcıların Beyanı , II/B-15.2.1 Genel Olarak, III/B-3.1.1 Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması ve III/B-3.1.2 İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması)

 

09.10.2018

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181009-5.htm

2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik yapıldı. (Yatırım teşvik belgesi başvurusunda aranan Dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın yatırıldığına dair belge yürürlükten kaldırıldı ve Tebliğde geçen Bakanlık, Müsteşarlık, Genel müdürlük vb kurum isimleri, değişen kurum isimlerine göre yeniden düzenlendi)

 

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181009-2.htm

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinin EK-1 Gıda Güvenilirliği Kriterleri başlıklı listesinde değişiklik yapılmıştır.

 

Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/39)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181009-6.htm

2013/9 sayılı Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliğinin Buğday Unları ve Gıda Amaçlı Buğday Kepeğine Ait Kimyasal Özellikler başlıklı Ek-1 i değiştirilmiştir.

 

Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER