MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

01.10.2018 - 08.10.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 11.10.2018 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda 01.10.2018 - 08.10.2018 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda sunulmaktadır.


01.10.2018 - 08.10.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

06.10.2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’ in mülga 8 inci maddesi Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli Sözleşmeler başlığı altında yeniden düzenlenmiştir.

05.10.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/34)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-5.htm

ÇHC menşeli 9105.21.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan elektrikle çalışan duvar saatleri için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/34)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-3.htm

4634 sayılı Şeker Kanununa göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekeri ile ilgili, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esaslar hk.

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-4.htm

Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esaslar hk.

03.10.2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/09/2018 Tarihli ve 8085 Sayılı Kararı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181003-9.pdf

5605-2 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının Ulusal markerin ilgili lisans sahibi tarafından talep edilmesi ile ilgili 4 üncü maddesinde, Ulusal markerin teslim edilmesi ile ilgili 5 inci maddesinde, Ulusal marker eklenmesi ile ilgili 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmış ve EK-1 inde yer alan Ulusal Marker Talep Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

 

02.10.2018

Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 138)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181002-6.pdf

72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir veya alaşımsız çelikten yassı mamuller, çubuklar, teller ve profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri, paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, boru ve içi boş profiller ithalatında 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25 i oranında ek mali yükümlülük uygulanır. (Yürürlük; 17.10.2018)

11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 140)

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER