MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

10.09.2018 - 01.10.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 03.10.2018 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda 10.09.2018 - 01.10.2018 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda sunulmaktadır.


10.09.2018 - 01.10.2018 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Dış Ticaret Mevzuatı 10.09.2018 - 01.10.2018 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

 

16.09.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)

https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/vergi/dolayli-vergi/bultenler/gumruk-bultenleri/2018/ithalatta-gozetim-uygulanmasina-iliskin-teblig-teblig-no-2018-8.html

 

8708.93.90.00.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Debriyajlar ve 8708.93.90.00.12 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Aksam ve parçaların ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir.

 

14.09.2018

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 91)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180914-7.pdf

 

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; görevli bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirildi; Bütçelerden yapılacak ödemelerden ...Teşvik belgesi müracaatı ve zayi olan belgelerle ilgili olarak yatırılan tutarlardan sehven veya fazla yatırılması nedeniyle iade edilmesi gereken tutarlar... çıkarıldı; Belge zayii başlıklı 25 inci maddesi ve Müracaat başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 2005/34)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 35)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180914-2.htm

 

4/7/2005 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 2005/34) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

13.09.2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913-7.pdf

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri 30 gün içinde Türk Lirasına dönüştürülecek.

 

12.09.2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180912-2.htm

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin adı başta olmak üzere bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 

2018/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180912-11.pdf

Kamu kurum ve kuruluşlarınca açıktan veya naklen yapılacak personel atamaları ile mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan personel için düzenlenecek giriş sınavlarında Cumhurbaşkanlığı izni hk.

 


 

24.09.2018

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/cumhurbaskanikarar132.pdf

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan otomobillerdeyapılan ÖTV düzenlemesi ile; motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin TL den 70 bin TL ye, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin TL den 120 bin TL ye yükseltildi.

 

20.09.2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180920-2.htm

72 inci ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir veya alaşımsız çelikten yassı mamuller, çubuklar, teller ve profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzenıeleri, paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, boru ve içi boş profiller ithalatında 200 gün süreyle ek mali yükümlülük şeklinde geçici korunma önlemi uygulanması için Cumhurbaşkanlığına ÖNERİDE bulunulmuştur.

 

19.09.2018

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 106)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180919-15.pdf

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik in Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler başlıklı 20 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

18.09.2018

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180918-1.htm

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin, Etiket bulundurma zorunluluğu ve Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

 

29.09.2018

Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180929-2.htm

Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlerin Listesi ve Ek 2 sinde yer alan veteriner kontrollerine tabi olmayan gıda maddeleri listesi değiştirilmiştir.

 

28.09.2018

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/8)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180928-5.htm

 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Pirinç (GTİP: 1006) ve Çavdar - Diğerleri (GTİP:1002.90.00.00.00) eklenmiştir.

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180928-6.htm

 

70.04 GTP li çekme ve üfleme cam ile 70.05 G.T.P i altında bulunan float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 2015/8118 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uygulanan korunma önleminin uzatılması için korunma önlemi soruşturması açılmıştır.

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180522-3.htm

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe Perakende işletmelerce üretici ve tedarikçiye yapılacak ödemeler başlıklı madde eklenmiştir.

 

26.09.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/31)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180926-5.htm

 

Mısır menşeli cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler tanımlı 7019.11.00.00.00, fitiller tanımlı 7019.12.00.00.00, flamentlerden tanımlı 7019.19.10.00.00, devamsız liflerden tanımlı 7019.19.90.00.00, takviye tabakaları tanımlı 7019.31.00.00.00, dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç) tanımlı 7019.90.00.10.00 ve cam liflerden keçe tanımlı 7019.90.00.30.00 GTİP lerde sınıflandırılan cam elyafı takviye malzemeleri ürününe yönelik açılan damping soruşturmasının dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilmiştir.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER