MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Başkan Makaleler


22.01.2018 Sanayi 4.0,  yeni bir ‘Bürokrasi 4.0’ gerektiriyor… Yakın gelecekte ekonomik anlamda var ya da yok olma meselemiz olduğu için dünyanın yeni üretim devrimi olan Sanayi 4.0 konusunu sürekli gündemde tutuyor, her an ortaya çıkan gelişmeleri yeniden değerlendiriyoruz. Adı her ne kadar Endüstri / Sanayi 4.0 olsa da hepimiz iyi biliyoruz ki, konu sanayinin ötesinde. Eğitimden sağlığa, turizmden lojistiğe, üretimden hizmete ve ticarete her alanı kapsayan yeni bir hayattan bahsediyoruz. Konu tek bir kuruma veya sorumluklar tek bir tarafa ait değil. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar dörtlü sarmalında çözülecek bir konudan bahsediyoruz. Bir eş güdüm ve uyumun olduğu, yerel kamu otoriteleri, yerel yönetimler ve tüm bürokrasinin de içinde olması gereken ama bilgili bir şekilde, tek elden, sorun yaratmak adına değil, hızlandırıcı bir şekilde görev alınması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Yani, eğer ülke olarak yüksek teknolojiyi ekonominin, hayatın ve kentlerin, yaşam alanlarımızın bir parçası yapacaksak; yapay zekayı sağlıktan eğitime, üretimden ticarete büyüme ve gelişmemizin bir parçası yapacaksak; ekonomiden başlayarak her alanda dijitalleşmeyi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi ve gelişmiş ülkesi hedefine uygun olarak odak noktası yapacaksak, artık tüm bu vizyonun yasal ve fiziksel alt yapısını ortaya çıkaracak olan kamunun yeni bir SİYASET 4.0’a bağlı olarak yeni bir “BÜROKRASİ 4.0” yaratması gerekmektedir.
13.11.2017 Kalkınma Bakanımız umut verdi… Geçtiğimiz hafta Mersin milletvekilimiz ve Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’la,  Bakanlık yetkilileri ile daha önceden planladığımız bazı projeleri yeniden istişare ettik. Değişen şartlara göre bazı planları revize ettik. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Mersin iş camiası olarak ağlayan, şikayet eden ve suçlu arayan bir camia olmadık. Ya da, bazı projelerimiz kısa veya uzun bir süre beklemeye alındı diye, yarım kaldı diye bunlardan vazgeçen veya pes eden de olmadık. Bu anlamda Mersin için, Mersin ekonomisinin, refahının ve sosyal yaşam kalitesinin yükselmesi için gereken projelerden ne pahasına olursa olsun vazgeçmemiz mümkün değildir. Onun için, “yıllardır uğraşılıyor ama bir sonuç çıkmıyor” gibi eleştiri ve yorumları bir pes etme olarak görüyoruz. Eğer Lojistik Merkez, Tarım-Gıda Teknoparkı, yeni teknoloji temelli Endüstri Bölgeleri, yeni OSB alanları, Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi veya Serbest Bölge Genişleme alanı gibi projeler kentin geleceği ise, istihdamın, ihracatın ve katma değerin yaratıcısı ise, bunlardan ne pahasına olursa olsun vazgeçmek mümkün değildir. Geçen süre büyük bir kayıptır ama zararın neresinden dönülse kardır. Bu anlamda Sayın Bakanımız konunun farkındadır, Sayın Mersin Valimizle üçlü bir uyum içinde; iş camiamız, Valiliğimiz ve Kalkınma Bakanlığımız yeni bir atılımın içindedir. Bu da bize yeni umutlar vermiştir. Geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımız bizi bakanlıkta ağırladı ve tüm ekibi ile yukarıda bahsedilen omurga projeler başta olmak üzere birçok konu konuşuldu. Sadece Bakanımız değil, ekibi de konulara vakıf ve hissettiğimiz başka bir kararlılık var.