MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Zirai Mücadele İlacı Satın Alma İhalesi 04.12.2018 tarihinde yayınlandı

4 Aralık 2018 Tarihli ve 30615 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ilan aşağıda sunulmaktadır.


Zirai Mücadele İlacı Satın Alma İhalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 2 Kalem zirai mücadele ilacı satın alınacaktır. Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 14/12/2018 Cuma günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. Geciken teklifler dikkate alınmaz. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

Adres: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA

Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax : (0.312) 417 78 39


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER