MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 22.02.2017 tarihinde yayınlandı


Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

TOBB’dan alınan 17.02.2017 tarih ve 0441/2974 sayılı yazı ile, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla; 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan, ancak ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 model yılı ve öncesi araçlar için alınması zorunlu olan Taşıt Uygunluk/ADR Uygunluk Belgesine ilişkin muayene ve belgelendirme işlemlerine, Bakanlıkları tarafından bu konuda yetkili kuruluş olarak atanmış Türk Standartları Enstitüsü tarafından yetkilendirilen muayene merkezleri ile muayene merkezi bulunmayan illerde yer alan isim ve adresleri BURADAKİ internet adresinde belirtilen üretici yerlerinde başlandığı bildirilmiştir.

Ayrıca, uygulamanın başladığı zamandan bugüne kadar ki süreçte uygunluk belgesi almak üzere başvuruda bulunan araç sayısının Durum Tespit Belgesi alan araç sayısına karşılık çok düşük kaldığı vurgulanmıştır.

Bahse konu mevzuat kapsamında, zorunluluklarını yerine getirmeyen 2014 model yılı ve öncesi araç sahiplerinin, bu araç ile ulusal sınırlar dahilinde taşımacılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi hükmünde belirtilen takvime göre; 2014 model yılına sahip araçların 01.07.2017, 2013 model yılına sahip araçların 31.12.2017 tarihine kadar, muayene sürecini de dikkate alarak süre bitimini beklemeden “Taşıt Uygunluk Belgesi” almak üzere bu merkezlere randevu başvurusunda bulunmalarının, ileride oluşması muhtemel yoğunluklar nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi ve halen sürdürmekte oldukları tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini bu tarihten sonra da sürdürebilmeleri açısından büyük önem arz ettiği bildirilmiştir.

 

Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER