MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hakkında Anket 04.04.2017 tarihinde yayınlandı


Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hakkında Anket

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza intikal eden yazıda; Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlandığı, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulandığı bildirilmiştir.


Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB 'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.


Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtılmaktadır.


Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı' ndan alınan yazı ekinde yer alan "Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanları Hakkında Anket"in 05/04/2017 tarihine kadar ilgili firmalarca doldurularak [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bahse konu ankete BU ADRESTEN ulaşabilirsiniz.

 

Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER