MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

29 No’lu komite sektöre yeni bir soluk getirme hedefinde 13.05.2018 tarihinde yayınlandı

Toplumun ekonomisinden, sosyal ve siyasal hayatına kadar her alanda güçlü bir yön verici ve belirleyici etkisi olan medyanın doğru kullanımı ve hak ettiği değeri görmesi, ülke ve kent genelinde olmazsa olmazların başında geliyor.


29 No’lu komite sektöre yeni bir soluk getirme hedefinde

MTSO 29 No’lu Komite Başkanı Turgay Demirtaş, yeni dönemde önceliklerinin birlik ve beraberliği sağlamak olacağını vurguladı. Demirtaş, birliğin sağlanması halinde hem sektörün kalitesinin artacağına hem de kentte medyaya bakış açısının değişeceğine inandığını söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 29 No’lu Kırtasiye, Matbaa, Reklam Ajansları ve Basın Yayın Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Turgay Demirtaş, seçimler sonrasında 4 yıl için sektörü temsil etmek adına görev aldıklarını belirterek yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.

Bu yıl içinde Komite Başkanlığı görevine seçilmesi yanında aynı anda Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na seçildiğini de kaydeden Demirtaş, bir taraftan sektör adına yapmayı planladığı çalışmalara değinirken diğer taraftan sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini sıraladı.

Basın-Yayın sektöründe Mersin’in oldukça ileri seviyede olduğunu kaydeden Demirtaş, komite bünyesindeki diğer sektörlerden reklamcılığın güçlü olduğunu, matbaacılıkta ofset baskılara geçildiğini, eğitimin temel ihtiyaçlarını karşılayan kitap kırtasiye işletmelerinin mevcut hizmetlerini en iyi şekilde vermeye devam ettiğini anlattı.

Konuşmasını medya özelinde sürdüren Demirtaş, medyanın ülkeler, kentler üzerindeki gücü ve etkisine değinerek, “Toplumun ekonomisinden, sosyal ve siyasal hayatına kadar her alanda güçlü bir yön verici ve belirleyici etkisi olan medyanın doğru kullanımı ve hak ettiği değeri görmesi, ülke ve kent genelinde olmazsa olmazların başında gelmekte” dedi.

Bu anlamda kent genelinde bir kültürün ve bakış açısının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Demirtaş, bu oluşacak kültüre paralel olarak da sektörün nitelik ve niceliğinin arttırmasının kaçınılmaz olacağına dikkat çekerek önceliklerinin bu kültürü oturtmak olacağını ifade etti.

“Teknolojiye ayak uydurmalıyız”

Herkesin bildiği gibi dünyanın başka bir yöne evrildiğini hatırlatan Turgay Demirtaş, her alanda ileri teknolojinin daha çok kullanıldığı, insanların farkındalıklarının arttığını, bireysel gelişim ve karar verme yetilerinin ön plana çıktığını söyledi. Farklı bir yüzyıla girildiğini ve medya sektörünün de önümüzdeki süreçte tüm bu parametreleri göz ardı etmeksizin hareket etmesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, şunları söyledi:

Özellikle sosyal medya ve diğer dijital platformların milyonlarca insan tarafından kullanıldığını düşünürsek sektörün tüm bu değişimlere muhakkak suretle entegre olması gerek. Düşünsel ve işlevsel olarak çağın gerisinde kalmış bir medya sektörü kabul edilemez.

Hele ki tüm dünyada 4. güç olarak değerlendirilen medyanın öncü ve belirleyici olma misyonu göz önünde bulundurulursa bu kaçınılmaz. Görev süremiz içerisinde sektörümüzün bu alanda da gelişim kaydetmesi adına çalışmalar yürütmek istiyoruz.

“Bütüncül bir yaklaşımımız olacak”

Komite olarak bu yeni dönemde sektör içinde birleştirici, bütüncül bir yaklaşımla hareket etme hedefiyle yola çıktıklarına dikkat çeken Turgay Demirtaş, “Altını çizdiğim birçok sorunun çözümlenebilmesi için bu düşüncenin hayata geçirilmesi çok önemli. Sektör içinde temsilcilerle istişare içinde olarak konuların ortaya konması ve ortak akıl çerçevesinde eşgüdümle hareket edilmesi inanıyorum ki hem sektörün kalitesini arttıracaktır hem de kentte, bu alana olan bakış açısını değiştirerek belli bir seviyeye yükseltecektir” dedi.

Çok sesliliğin hakim olduğu demokratik ve farklı renklerin ortak payda altında buluştuğu bir sektör yaratmak istediklerini vurgulayan Demirtaş, “Elbette tüm bunları yaparken çözüm araçlarının başında gelen eğitim konusu bizim için vazgeçilmez. Her alanda olduğu gibi meslek içi eğitim ve dünyadaki yeniliklerin sektör temsilcileriyle paylaşılması ve uygulanır kılınması hedeflerimiz arasında” ifadelerini kullandı.

Medyanın her alanıyla günümüzün belirleyici olarak kabul edilen lokomotif sektörlerinden biri olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getiren Demirtaş, “Bize düşen, bu lokomotifi liyakat esasıyla doğru istikamette doğru hedeflere ulaştırabilmek. Bu anlamda Mersin’de yeni dönemde sektörümüzdeki sorunları kapsayıcı kucaklayıcı bir anlayışla çözüme kavuştururken, kente ve ülkeye bilgi ve kalite anlamında katmadeğer sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Medya toplumlar üzerinde güç olmayı sürdürecek”

Sektöre ilişkin değerlendirmeler de yapan Turgay Demirtaş, medyanın dün olduğu gibi bugün ve yarın da toplumlar üzerinde en büyük güç olarak varlığını sürdüreceğini söyledi. İnsanoğlunun gelişim sürecine bakıldığında toplumların yapısal, sınıfsal ve sosyolojik şekillenmeleri üzerinde medyanın önemli etkisi olduğunun görüleceğini kaydeden Demirtaş, teknolojideki gelişimlere paralel olarak zaman içinde şekil değiştirse de yazılı, görsel ve işitsel medyanın her zaman insanlar üzerinde fikir, algı ve kanaat oluşturma anlamında belirleyici rol oynadığını anlattı. İnsanlık tarihinde haber alma ve haber verme ihtiyacının her zaman öncelikli talepler arasında yer aldığına dikkat çeken Demirtaş, şunları söyledi:

Tarihte 1926’da televizyonun icadıyla dünya sihirli kutu tabir edilen teknolojinin kaçınılmaz bağımlısı olurken günümüzde özellikle 1980’li yıllarda bilgisayarın yaygınlaşmaya başlamasının ardından 1990’lı yıllarda internet denen teknoloji sayesinde bilginin bit, byte gibi yeni kavramlarla tanımlanır hale gelmesi zaman ve ulaşılabilirlik algısını yeniden şekillendirdi. Tüm bu hızlı dönüşüm sosyal yaşamdan siyasal yaşama, hukuk kurallarından toplumsal sınıf farklılıklarına değin birçok alanın yeniden şekillenmesi ve oluşmasına sebep oldu. Artık saniyeler içinde bilgiye ulaşmak mümkün olurken bu erişebilirlik ülkelerin siyasal rejimlerinden ekonomik hareketlerine değin hayati önem taşıyan konularda medyanın göz ardı edilemez etkisini daha da ortaya koydu. Zaman içerisinde bu iletişim kanallarının, ekonomide yeni pazarların yaratılmasından tutun da, toplumların yaşam biçimlerinin şekillendirilmesi, kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri ve daha birçok alanda etkili oldu. Bu etkinin anlaşılması 4. güç denen medyanın doğru ve etik kullanım kavramlarıyla birlikte sektörün de hem kendi içinde hem de siyasal erk ve diğer kurumlar arasında konum ve görev tanımlamasını yeniden yapma ihtiyacını doğurdu. Biz yeni dönemde bu yeni tanımlamalara odaklanacağız.

“Kaliteli bir medya kültürü oluşmalı”

Genel bir bakışın ardından sektöre ilişkin sorun ve yapılması gerekenleri de kısaca özetlemek istediğini vurgulayan Turgay Demirtaş, “Dünya geneline baktığımızda medya sektörüne ilişkin yasal özlük hakları, görev tanımlamaları mesleki örgütlenmeleri, hukuksal temellerin oturtulmuş olması ve ekonomik destekler, nispeten oluşturulmuş ve uygulanabilirken, bu anlamda ülkemizde özellikle Mersin ölçeğinde bu alanda sıkıntılar yaşanmakta” dedi. Medyanın doğru ve etik kullanımı anlamında sektörün kendi içinde de sorunlar yaşandığına işaret eden Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı:

Bizler kendi içimizde sorun yaşarken toplumda kaliteli bir medya kültürü oluşturamamak da üzerinde çalışılması gereken konuların başında geliyor. Basın yayın dünyasının görev tanımlamasını hem kendi içinde hem de toplumsal anlamda yeniden gözden geçirerek irade ortaya koyma gerekliliği var. Başkanlığına getirildiğim MTSO 29 No’lu Meslek Komitesi görevi çerçevesinde bu sorunları sektör temsilcisi meslektaşlarımla birlikte çözme gayretinde olacağız.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER