MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

06.05.2019 - 13.05.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri 13.05.2019 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda, 06.05.2019 - 13.05.2019 tarihleri arasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


06.05.2019 - 13.05.2019 Tarihleri Arasında Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri

Yeni Eklenenler

 

11.05.2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

1002 sayılı Karar ile 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00, 5903.90.99.90.00 tarife pozisyonlarında yer alan Yalnızca İmpertex Kumaşları , ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

 

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemleri hk.

 

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)

2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğe, Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama başlıklı geçici madde eklenmiştir.

 

10.05.2019

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1045)

88/13384 sayılı Kararın İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılacak mallar listesindeki 4105.10 ve 4106.21 GTP na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin % 40 ı karşılığı TL. ibaresi, FOB ihraç bedelinin %20 si karşılığı TL. olarak değişti.

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1049)

Bolivya, Cape Verde ve Moğolistan Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler(Ö.T.D.Ü) listesinden çıkartıldı. Bolivya ve Cape Verde Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) listesine, Moğolistan En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.) listesine eklendi.

 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1055)

91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin, Ruhsatlar, Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi, Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri, Emekli kamu görevlileri ve Yürürlük başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

 

08.05.2019

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/20)

2016/31 sayılı Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğin, Tanımlar başlıklı maddesinde Veteriner sağlık sertifikası ibaresi Beyanname olarak değiştirildi ve bu değişiklik ile ilgili bazı maddelerinde ve Ek-1 inde de düzenleme yapıldı.

 

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin, Serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışı ve Gemi kumanyacılığı başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

 

07.05.2019

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin İzinli ülkeler başlıklı 13 üncü maddesinde yer alan ... Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir... hükmü yayımı tarihinden itibaren beş yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde değişiklik yapıldı.

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) başlatılan korunma önlemi soruşturması önlemsiz kapatılmıştır.

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/15)

Yunanistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı 54.07 GTİP i altında sınıflandırılan sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTİP lerinde sınıflandırılan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

 

Üyelerimize duyurulur.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER